ข่าว

ประกาศราชกิจจาฯ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. 50 เขต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการ การเลือกตั้ง เรื่อง แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต

วันนี้ 2 มี.ค.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน

ประกาศราชกิจจาฯ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. 50 เขต

ประกาศราชกิจจาฯ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. 50 เขต

logoline