ข่าว

"คนละครึ่งเฟส 5" มีลุ้น ผู้มีสิทธิเตรียมตัวเลย หลังสิ้นสุด "คนละครึ่งเฟส 4"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"คนละครึ่งเฟส 5" มีลุ้น วงเงินเท่าไร ผู้มีสิทธิเตรียมตัวเลย หลังสิ้นสุด "คนละครึ่งเฟส 4" ใช้จ่ายถึง 30 เม.ย.65

ลุ้นต่อ "คนละครึ่งเฟส 5" อัปเดตโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4"  นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" (โครงการฯ ระยะที่ 4) จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.32 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 45,252.2 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.3 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 825.3 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด จำนวน 26.05 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 46,077.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 23,397.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 22,680.0 ล้านบาท

"คนละครึ่งเฟส 4" มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 18,937.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 8,018.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 2,064.1 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 16,173.6 ล้านบาท ร้านบริการ 802.6 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 81.3 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด 26.73 ล้านราย

 

 

 

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.81 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.45 หมื่นราย

 

 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 สำหรับประชาชนกลุ่มเดิม ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ ภายในวันที่ 28 ก.พ.2565 เวลา 22.59 น.จะถูกตัดสิทธิ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ทันที

ส่วนโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลว่า หากสถานการณ์เศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก "คนละครึ่งเฟส 5" น่าจะยังมีต่อ เพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่จะออกมาช่วงไหน เดือนไหน นายกรัฐมนตรี น่าจะให้ทางกระทรวงการคลังติดตาม ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก 2 เดือน ส่วนวงเงิน "คนละครึ่งเฟส 5" เป็นจำนวนเท่าไร คงต้องรอดูสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้วย ที่สำคัญคือ ฐานะการคลังของรัฐบาลด้วย แต่เชื่อว่า หากสิ้นสุดโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" น่าจะมีต่อแน่นอน

 

 

 

"คนละครึ่งเฟส 5" มีลุ้น ผู้มีสิทธิเตรียมตัวเลย หลังสิ้นสุด "คนละครึ่งเฟส 4"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ