ข่าว

"ราชกิจจานุเบกษา" กำหนดชื่อ "เครื่องสำอาง" ประเภทบัวหิมะ ห้ามผลิต นำเข้า ขาย

"ราชกิจจานุเบกษา" กำหนดชื่อ "เครื่องสำอาง" ประเภทบัวหิมะ ห้ามผลิต นำเข้า ขาย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ สธ. กำหนดชื่อ "เครื่องสำอาง" ประเภทบัวหิมะ ห้ามผลิต นำเข้า และจำหน่าย เช็ครายชื่อด่วน

(วันที่ 1 มี.ค. 65) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2565 เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย โดยลงประกาศใน "ราชกิจจานุเบกษา" ให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ ( 1 มี.ค.65 ) 

 

 

มีเนื้อหาว่า  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยของบุคคล

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 

ข้อ 1 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ (38) และลำดับที่ (39) ในข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 

(38) KIM ครีมไข่มุกผสมบัวหิมะ (KIM WHITENING PEARL AND SNOWLOTUS CREAM )

(39) KIM ครีมสมุนไพรขมิ้นผสมบัวหิมะ (KIM WHITENING TURMERIC AND SNOWLOTUS CREAM)"

 

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

 

สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด