ข่าว

บอร์ด กวทช. มีมติเสนอ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็น "ผอ.สวทช. คนใหม่"

บอร์ด กวทช. มีมติเสนอ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็น "ผอ.สวทช. คนใหม่"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บอร์ด กวทช. มีมติเสนอ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็น "ผอ.สวทช."คนใหม่ ชี้มีวิสัยทัศน์โดดเด่น สามารถนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการขับเคลื่อน สวทช.

วันที่ 28 ก.พ. 65 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กวทช. มีวาระสำคัญ คือ การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คนใหม่

บอร์ด กวทช. มีมติเสนอ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็น "ผอ.สวทช. คนใหม่"

                                                       ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สวทช. เสนอให้ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็น "ผอ.สวทช." คนต่อไป เพื่อทำหน้าที่ต่อจาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ซึ่งจะครบวาระตำแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 

 

บอร์ด กวทช. มีมติเสนอ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็น "ผอ.สวทช. คนใหม่"

                                                      ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

รมว.อว.กล่าวต่อว่า บอร์ด กวทช. ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศจากทั้งภาครัฐ เอกชนได้พิจารณาอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม ถี่ถ้วนรอบคอบทุกด้าน ทั้งในแง่ประวัติ คุณสมบัติ ความเหมาะสม รวมถึงเอกสารข้อมูลจากทุกแหล่ง อีกทั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ยังได้แจ้งถึงวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นและประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยและนักบริหารของ ศ.ดร.ชูกิจ โดยหลังจากนี้จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

บอร์ด กวทช. เชื่อมั่นว่า "ผอ.สวทช." คนต่อไปจะสามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการพัฒนาองค์กร พร้อมขับเคลื่อน สวทช. ให้เป็นกลไกสำคัญของ อว. ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจบีซีจีตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

 

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา พนักงานและเจ้าหน้าที่ สวทช. ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) โดยขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้อำนวยการ สวทช. ในเรื่องธรรมภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารองค์กร

 

อย่างไรก็ตาม ต่อมามีรายงานข่าวจาก สวทช. ว่า จดหมายเปิดผนึกฉบับดังกล่าว ไม่ได้เป็นของพนักงานและลูกจ้าง สวทช. และรู้สึกไม่สบายใจ เพราะข้อเท็จจริง คือ พนักงานของ สวทช. ชื่นชมนโยบายและแนวทางการปฏิรูปประเทศทุกมิติของรัฐบาล โดยสวทช.เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลปีละกว่า 5,000 ล้านบาท พนักงานอยากให้ สวทช. มุ่งทํางานให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการปฏิรูป อว. ตามนโยบายรัฐบาล
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด