ข่าว

"อัลฟ่าเจ็ท" ปฏิบัติการฝนหลวง สลายลูกเห็บ บินโจมตี ยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ฝนหลวงร่วมกับกองทัพอากาศ นำเครื่องบินโจมตี "อัลฟ่าเจ็ท" เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมตั้ง 10 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ช่วยภัยแล้งในพื้นที่เกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ กองทัพอากาศ เปิดปฏิบัติการฝนหลวง "อัลฟ่าเจ็ท" ยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

"อัลฟ่าเจ็ท" ปฏิบัติการฝนหลวง สลายลูกเห็บ บินโจมตี ยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์

 

โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงศ์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกฉกาจ ทองตะโก รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมเปิดปฏิบัติการ

 

นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบิน เปิดเผยว่า สำหรับในปี 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เปิดหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 2 หน่วย ได้แก่หน่วยปฏิบัติการ จ.เชียงใหม่ ใช้อากาศยานเครื่องบินโจมตีอัลฟ่าเจ็ท จำนวน 1 ลำ รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

 

และหน่วยปฏิบัติการ จ.พิษณุโลก ใช้อากาศยาน Super King Air 350 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 2 ลำ รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

 

โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศ ในการสนับสนุนอากาศยาน และบุคลากรในการดำเนินงานร่วมกันปฏิบัติการฝนหลวง ในภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ โดยการใช้วิธีโจมตีด้วยพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ เป็นวิธีที่จะนำสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไดด์ เพื่อเร่งกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ผลึกน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะ สลายเป็นเม็ดน้ำละลายตกลงมาเป็นน้ำฝน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงและความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนอันเกิดจากพายุลูกเห็บลงได้

 

"อัลฟ่าเจ็ท" ปฏิบัติการฝนหลวง สลายลูกเห็บ บินโจมตี ยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์

 

สำหรับในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน จะเกิดพายุลูกเห็บทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในปีนี้เริ่มเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือบ้างแล้ว กรมฝนหลวงจึงได้ร่วมกับกองทัพอากาศ เพื่อปฏิบัติการยังยั้งการเกิดพายุลูกเห็บที่จะเกิดความรุนแรงด้วยการใช้เครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท ของกองทัพอากาศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการโดยมีการพัฒนาพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์

 

เพื่อนำมาใช้สลายลูกเห็บลดความรุนแรง นอกจากภารกิจยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ ยังมีภารกิจช่วยเหลือสนับสนถนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ "อัลฟ่าเจ็ท

 

ที่ผ่านมาในปี 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติภารกิจยับยั้งความรุนแรง ของพายุลูกเห็บ จำนวน 2 หน่วยฯ ได้แก่ หน่วยฯ จ.เชียงใหม่ และ หน่วยฯ จ.พิษณุโลก ปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 รวม 31 วัน 38 เที่ยวบิน ใช้พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ทั้งสิ้น 810 นัด ผลจากการปฏิบัติการพบว่า ไม่มีรายงานการเกิดลูกเห็บตกในบริเวณที่ปฏิบัติการ

 

อย่างไรก็ตาม อาจยังคงมีข่าวการเกิดลูกเห็บตกอยู่บ้างนอกเหนือจากพื้นที่ปฏิบัติการ เนื่องจากข้อจำกัดและจำนวนอากาศยานที่มีและการเลือกพิจารณาพื้นที่เป้าหมายสำหรับปฏิบัติการ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตรก่อน เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของนิรภัยการบิน เช่น ไม่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่แนวชายแดนได้ เนื่องจากเป็นอากาศยานความเร็วสูง

 

ขณะนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่การเกษตรมาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4 หน่วยฯ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก จ.นครสวรรค์ และ จ.ขอนแก่น และจะมีการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

พร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 10 หน่วยฯ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.แพร่ และ จ.พิษณุโลก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์ และ จ.กาญจนบุรี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี และ จ.บุรีรัมย์ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ "อัลฟ่าเจ็ท


 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด