ข่าว

ลดดอกเบี้ย1% "แก้หนี้ครู" เบ็ดเสร็จ "ครูเหน่ง ตรีนุช" ดันสหกรณ์ครูอุดรโมเดล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครูเหน่ง ตรีนุช" ชูสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี ต้นแบบในการนำมาตรการ "แก้หนี้ครู" มาปฏิบัติได้เบ็ดเสร็จ โดยประกาศลดดอกเบี้ย 1% เห็นผลทันที ทั้งแบ่งเบาภาระหนี้ คุณครูมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

กัดไม่ปล่อยกับการรุกคืบ "แก้หนี้ครู" จำนวนกว่า 1.4 ล้านล้านบาท จากครูที่เป็นหนี้กว่า 9 แสนคน ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการ ในยุคของ “ครูเหน่ง ตรีนุช” นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความคืบหน้าในเรื่องนี้

 

โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะ ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลดดอกเบี้ย1% "แก้หนี้ครู" เบ็ดเสร็จ "ครูเหน่ง ตรีนุช" ดันสหกรณ์ครูอุดรโมเดล

 

นางสาวตรีนุช ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับฟังผลการดำเนินงานว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีเป็นสหกรณ์ต้นแบบ 1 ใน 5 ที่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้สินภาคครัวเรือน โดยได้นำแนวทางและมาตรการการแก้ไขหนี้สินครู ที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบมาดำเนินการ

“ ต้องขอชื่นชมคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีเป็นอย่างมาก ที่ได้ทำหน้าที่เป็นต้นแบบ ในการนำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนมาปฏิบัติได้เห็นผลเป็นอย่างดี ไม่ว่า การลดดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี เป็นสหกรณ์ที่ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดถึง 1 เปอร์เซ็นต์ 

 

ครูที่มีหนี้เงินกู้อยู่ 2 ล้านห้าแสนบาท หลังจากลดดอกเบี้ยแล้ว จะทำให้ครูมีเงินเข้ากระเป๋าเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้นเดือนละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาททันที ถือได้ว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ และช่วยให้คุณครูมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ขึ้นได้ดีในระดับหนึ่ง” นางสาวตรีนุชกล่าว

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวด้วยว่า ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดตั้งสถานีแก้หนี้ ซึ่งประสานงานกับสถานีแก้หนี้ระดับจังหวัดทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สิน

ลดดอกเบี้ย1% "แก้หนี้ครู" เบ็ดเสร็จ "ครูเหน่ง ตรีนุช" ดันสหกรณ์ครูอุดรโมเดล

 

ซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแล้วเกือบ 14,000 ราย เฉพาะที่จังหวัดอุดรธานี มีกว่า 400 ราย โดยรูปธรรมของการแก้ไขนอกจากสามารถยืดชำระหนี้ ได้ยาวนานขึ้น ยังสามารถช่วยเหลือให้ครู มีเงินเหลือ ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เพิ่มเติม

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี ยังบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถใช้เงินของสหกรณ์มาบริหารจัดการแก้ไขหนี้ โดยจัดการรวมหนี้ ของสถาบันการเงินต่างๆ มาไว้อยู่ภายใต้สหกรณ์เพียงแห่งเดียว ซึ่งช่วยให้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สามารถทำได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 

รวมถึงมีคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติหนี้เงินกู้ใหม่ โดยสามารถตรวจสอบฐานข้อมูล เพื่อไม่ให้ครู มียอดหนี้รวมกัน สูงเกิน กว่า 70% และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างจัดให้มีการอบรมครู ทั้งครูที่เข้าใหม่ครูที่อยู่ในระยะการสร้าง ครอบครัวหรือครูที่รับราชการมาเป็นระยะเวลานานได้มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการเงิน

ลดดอกเบี้ย1% "แก้หนี้ครู" เบ็ดเสร็จ "ครูเหน่ง ตรีนุช" ดันสหกรณ์ครูอุดรโมเดล

 

"สร้างวินัยการใช้จ่ายเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและครอบครัวที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว"รมว.ศึกษาธิการ กล่าวสรุป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ