ข่าว

"ศึกซักฟอก" ผู้นำฝ่ายค้านฯ จี้ นายกฯ ลาออก-ยุบสภา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศึกซักฟอก" เริ่มแล้ว ผู้นำฝ่านค้านฯ ชลน่าน ศรีแก้ว ชี้เป้าปัญหาประเทศจากรัฐธรรมนูญ-ผู้นำ กระทบเศรษฐกิจ สังคม จี้ นายกฯ ลาออก-ยุบสภา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาเรื่องด่วน "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป" เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่ลงมติที่เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นวันแรก

 

โดยก่อนการเข้าสู่ญัตติ นายชวน ได้ย้ำถึงข้อปฏิบัติในการประชุมตามข้อบังคับการประชุม และให้ผู้ควบคุมเสียงแจ้งถึงข้อตกลงด้านเวลา สำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้เวลารวม 22 ชั่วโมง แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย ได้เวลา 760 นาที พรรคก้าวไกล ได้เวลา 303 นาที พรรคเสรีรวมไทย 80 นาที พรรคประชาชาติ 57 นาที พรรคเพื่อชาติ 50 นาที พรรคพลังปวงชนไทย 30 นาที พรรคไทยศรีวิไลย์ 20 นาที และพรรคเศรษฐกิจใหม่ 20 นาที

 

ขณะที่ฝ่ายคณะรัฐมนตรี ได้เวลาชี้แจงรวม 8 ชั่วโมง ได้จัดสรรให้ส.ส.ในสัดส่วนแต่ละพรรค คือ พรรคพลังประชารัฐ 44 นาที พรรคภูมิใจไทย 27 นาที พรรคประชาธิปัตย์ 23 นาที พรรคเล็กร่วมรัฐบาลที่มี ส.ส.เกิน 1 คนได้เวลา  6 นาที และพรรคเล็กที่มีส.ส. 1 คนได้เวลา  4 นาที

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นเสนอ "ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป" มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่ล้มเหลวของรัฐบาล มีการก่อหนี้สาธารณะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้หนี้ครัวเรือนของประชาชนและอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่สูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์โควิด มียอดผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ขณะที่รัฐบาลกลับไม่มีการเยียวยาที่ชัดเจน ประกอบกับมีการติดเชื้ออหิวาต์ในสุกร ทำให้ราคาหมูปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

 

และพบว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนรายใหญ่ขณะเดียวกัน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอื่นก็ปรับตัวสูงขึ้นโดยที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ รัฐบาลขาดความจริงใจในการปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่การเลือกตั้งก็ย้อนไปใช้ระบบอุปถัมภ์ ใช้เงินซื้อเสียง อีกทั้งยังพบการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย โดยยืนยันว่า อภิปรายครั้งนี้ ฝ่ายค้านไม่ได้ถล่มนายกฯ แต่เป็นการถล่มปัญหาเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดมากกว่า 

รัฐบาล พรรครัฐบาล ไม่ต้องกังวลหรือเก็งข้อสอบ ไม่ต้องรีบตอบ ให้เวลาเต็มที่ ข้อเสนอแนะที่เป็นปัญหาที่ท่านไม่เห็นปัญหาให้ไปแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม ไม่ต้องเก็งข้อสอบว่าจะเป็นการทำลายรัฐบาล แต่จะเป็นประโยชน์  ภาพใหญ่ที่จะอภิปรายคือนำปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้ง ทั้งจน แพง ตาย เจ็บทั้งแผ่นดิน คือ วิกฤต เราต้องการบอกกับ ครม.ว่า ควรให้เรื่องวิกฤตเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข ไม่ใช่เรื่องปกติ โดยขณะนี้รัฐบาล เพิกเฉยกับปัญหา "การอภิปราย ตามมาตรา 152" คือ การเสนอข้อเท็จจริงและการแก้ปัญหา ยืนยันว่าไม่มีอคติ ถือโทษ ต้องขออภัยหากกระทบกระทั่งกัน  นพ.ชลน่าน อภิปราย

 

นพ.ชลน่าน อภิปรายด้วยว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความผิดพลาด บกพร่องของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่สืบเนื่องมาจากรัฐบาล คสช. เพื่อเสนอแนะ อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจทรุด ประเทศเป็นหนี้ การใช้งบเงินกู้ที่ไม่เหมาะสม ของแพง ค่าแรงถูก เป็นความผิดพลาดการบริหารต้นทุน ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ที่เกิดจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เป็นภาวะเงินฝืด ราคาเฟ้อ ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศยย่ำแย่ มีการผูกขาดไม่สร้างโอกาสประชาชน 

 

วิกฤตการเมืองที่รัฐบาลไม่สนับสนุนการปฏิรูปการเมืองให้เป็นรูปธรรมและยังใช้มิติทางการเมืองทำลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่ชัดเจนคือการลดทอนอำนาจการปกครองตนเองของท้องถิ่น ใช้ฐานอำนาจท้องถิ่นต่อรองเข้าสู่อำนาจ ในทางลงโทษผู้บริหารท้องถิ่น เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้

 

รวมถึงการสร้างธุรกิจการเมือง สภาเสื่อม ไม่สามารถตรวจสอบได้ กินกล้วย ฉีดวัคซีน  20 - 30 ล้านบาท รับเงินเดือนประจำเดือน 2-3แสนบาท ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมรัฐมนตรีต้องตอบว่าทำไมต้องแจกกล้วย การแจกกล้วยทำให้เกิดปัญหาอื่นแบบครบวงจร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ แม้จะทำให้รัฐบาลได้เสียงข้างมาก แต่มีสภาพง่อนแง่น ไร้เสถียรภาพ แต่ได้ทำทุกวิธีทาง เพื่อกวาดต้อนส.ส. เช่น ยุบพรรค ถือเป็นการทำลายล้างประชาธิปไตย นพ.ชลน่าน กล่าว

 

นพ.ชลน่าน อภิปรายด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 4  กันยายน 2563 หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล องค์ประชุมของฝ่ายรัฐบาลไม่เคยถึงกึ่งหนึ่งของที่ประชุม 238 คน ทำให้เกิดวิกฤต ขัดแย้งแก่งแย่ง แบ่งอำนาจภายในของพรรคร่วมรัฐบาล เมื่ออยู่ไม่ได้ ต้องแสดงจุดยืน ซึ่งตนยังเชื่อว่าเขาจะทำเพื่อประชาชน  นอกจากระบบตรวจสอบการใช้อำนาจมีปัญหา สิ่งที่แย่ที่สุดคือได้ผู้นำที่ไร้ความสามารถ และด้อยที่สุดเข้ามาบริหาร ทั้งนี้ จากการสัมผัสและพูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ ภาพขณะนั้นเป็นผู้ชายอบอุ่น
เมตตา มีความรับผิดชอบ แต่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ไร้ความเมตตา จิตสำนึกความเป็นมนุษย์กับประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้นำ 
  

ผมขอถามว่า รัฐบาลจะแก้รัฐธรรมนูญต้นตอปัญหาของการเมืองที่ลามไปสู่ปัญหาอื่นๆ หรือไม่ หากพรรคฝ่ายค้านเป็นองค์ประชุมให้ จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ ขอให้ตอบ ไม่ใช่เก็บไปดอง ผมเชื่อว่านายกฯ รักประชาชน ขอให้เอาหัวใจมามองสิ่งดีๆ เพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชน ด้วยการประกาศออกจากตำแหน่ง จะลาออกจะแก้ปัญหาเร็ว เพื่อมีครม.ใหม่ หรือประกาศยุบสภา มอบอำนาจให้ประชานตัดสินใจ เชื่อจะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด แพงทั้งแผ่นดินจะแก้ไขได้ นพ.ชลน่าน กล่าว

 

นพ.ชลน่าน อภิปรายอีกว่า ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ จำนวน 2 ครั้ง และอภิปรายทั่วไป 1 ครั้ง ถึงปัญหาโรคระบาดของโควิด-19 แม้รัฐบาลจะมี ศบค. และทีมทำงานกลับพบว่า การแก้ปัญหาไม่ดีขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลอาจมองว่าเป็นโชคช่วยเพราะเกาะโรคเพื่อดำรงอยู่ จึงเลี้ยงโรค เลี้ยงไข้ ตนไม่ได้กล่าวหา แต่เป็นข้อเท็จจริง โชคดีที่โอมิครอน ช่วยชีวิต แต่การบริหารจัดการแผ่นดิน การจัดหาวัคซีน การฉีดวัคซีนและบูสเตอร์ที่ล่าช้า รวมถึงจำนวนวัคซีนล้นเมือง เป็นสิ่งต้องถามและเสนอแนะปัญหา


นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ตามที่รัฐบาลออกกฎหมายประมง ทำให้ประเทศและชาวประมงสูญเสียรายได้ 2 แสนล้านบาท  การแก้ปัญหาชาวประมงเสนอแก้ไขกฎหมายแต่ถูกนายกฯตีตก เพราะเป็นกฎหมายการเงินไม่ยอมส่งเข้าสภาฯ

 

รวมถึงปัญหาการทุจริตยาเสพติด ทั้งนี้ขอให้ติดตามสรุปจบของนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน แม้ไม่ถึงกับเก็บศพ แต่จะหามใส่รถฉุกเฉินเข้าไอซียู หากไม่แก้ พฤษภาคมจะเก็บศพแน่นอน พร้อมกันนี้ ยังขอให้นายกรัฐมนตรีหยุดทรมานประชาชน และขอให้คืนอำนาจให้ประชาชน

 

  

logoline