ข่าว

"พล.อ.ประวิตร" เร่งแก้ค้ามนุษย์ หวังไทยขึ้น เทียร์2 ยกระดับมาตรฐานสากล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พล.อ.ประวิตร" รองนายกฯ เร่งแก้ค้ามนุษย์ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 ตามวงรอบของการประเมินผลจัดลำดับเทียร์ในรายงานประจำปี 2565 เพื่อให้ไทยกลับขึ้นไปอยู่ใน กลุ่มเทียร์ 2 ให้ได้ตามเป้าหมาย หวังยกระดับมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ปคม. ) ได้รับรายงานจาก พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปคม. ว่า ได้มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อสภาคองเกรซสหรัฐอเมริกา (Report to Congress on 2022 Trafficking in Persons Interim Assessment Pursuant to the Trafficking Victims Protection Act) 

 

โดยสำนักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ J/TIP Office เป็นที่เรียบแล้ว และได้กำชับเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงานให้ความก้าวหน้ายกระดับมาตรฐานสู่สากล และให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 ตามวงรอบของการประเมินผลจัดลำดับเทียร์ในรายงานประจำปี 2565 เพื่อให้ไทยกลับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มเทียร์ 2 ให้ได้ตามเป้าหมาย

 

ตามรายงาน 2022 TIP Interim Assessment สหรัฐอเมริการจัดทำเฉพาะ 45 ประเทศ ที่ถูกจัดอันดับในกลุ่มเทียร์ 2 เฝ้าจับตามอง ในปี 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้น มีประเด็นความก้าวหน้าที่ถูกหยิบยกขึ้น เป็นภาพบวก 3 เรื่อง ได้แก่ 

(1) การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในระหว่างการคัดกรองเบื้องต้นจนถึงการคัดแยกเพื่อระบุตัวผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ

 

 (2) การออกกฎกระทรวงแรงงานให้ใช้สัญญาจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย เมียนมา กัมพูชา และลาว และ 

 

(3) การยกระดับฝ่ายศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ขึ้นเป็น สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานถาวรเทียบเท่ากอง ข้อท้าทายในรายงานฉบับนี้ มี 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การทำขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

 

สำหรับการคัดกรอง คัดแยก และส่งต่อดำเนินคดี ในข้อหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา 6/1 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

 

(2) การขยายระยะเวลาในการคัดแยกผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐ มีเวลาเพียงพอที่จะรับการฟื้นฟูไตร่ตรอง และบอกเล่าความจริงในระหว่างการคัดกรองและคัดแยก

 

(3) การจัดให้ความช่วยเหลือบริการของรัฐแก่ผู้เสียหายที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมกระบวนการสืบสวนคดี

นอกจากนี้ ได้รับทราบความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยได้มอบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพ ทั้งในด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับห้องซักถามและเฝ้าฟัง 

 

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานสนับสนุนงบประมาณ และจัดทีมงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

 

โดยภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีความก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้าน เมื่อศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจัดตั้งแล้วเสร็จ มีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากมูลนิธิ IJM และโครงการ ASEAN ACT จะทำให้การต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลในภูมิภาคนี้

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าได้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร โดยสั่งการให้ กระทรวง ดิจิทัลฯสนับสนุนการพัฒนาระบบเฝ้าฟังการซักถามสัมภาษณ์ และจัดการฐานข้อมูลสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับบริการจนเสร็จสิ้นกระบวนการคัดแยกและดำเนินคดี

 

"โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยได้รับรายงานว่ามีความก้าวหน้าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว"นายชัยวุฒิ กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ