ข่าว

GISTDA เผย จุดความร้อนทั่วไทยลดลง พื้นที่พบมากสุดยังเป็นภาคเหนือ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

GISTDA เผยภาพถ่ายดาวเทียม จุดความร้อนทั่วไทยลดลง ส่งผลให้ค่าอากาศวันนี้ดี ส่วนพื้นที่พบมากสุดยังเป็นภาคเหนือ คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  เผยแพร่ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 292 จุด ลดลงจากวันก่อน 382 จุด

พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 107 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 104 จุด พื้นที่เกษตร 35 จุด พื้นที่เขตสปก. 23 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 22 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด

สำหรับจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 3 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน 47 จุด ,  เชียงใหม่ 44 จุด และ น่าน 42 จุด  ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน (คือช่วงวันที่ 14 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565)

GISTDA เผย จุดความร้อนทั่วไทยลดลง พื้นที่พบมากสุดยังเป็นภาคเหนือ

จากภาพแสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่มีจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างเห็นได้ชัด แม้กระทั่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วยเช่นกัน ส่งผลให้เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. คุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั่วประเทศไทย อยู่ในระดับดี

ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 6,255 จุด ตามด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,655 จุด และภาคกลาง 3,589 จุด ตามลำดับ

GISTDA เผย จุดความร้อนทั่วไทยลดลง พื้นที่พบมากสุดยังเป็นภาคเหนือ

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยังครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 จำนวน 1,392 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 578 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 562 จุด ตามลำดับ

ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ