ข่าว

พระราชทาน "เครื่องราชฯ"ให้กับ รมต.- อดีต รมต. -ส.ส. -ส.ว. -บุคคลต่างๆ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระราชทาน "เครื่องราชฯ"อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชฯอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยรวม ๑๕,๒๔๒ ราย โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ มีทั้ง รมต. อดีต รมต. ส.ส. ส.ว. และบุคคลต่างๆ ศักดิ์สยาม-ธรรมนัส -นฤมล ได้รับด้วย

เว็บไซต์ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทาน "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๖๔  ความว่า

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น ๑๕,๒๔๒ ราย

 

ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จํานวน ๑๔,๗๐๗ ราย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพายสําหรับบุคคลบางประเภทจํานวน๕๓๕ รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ซึ่งบุคคลที่ได้รับพระราชทาน "เครื่องราชฯ" มีรัฐมนตรี  ได้แก่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  ,นายอิทธิพล คุณปลื้ม , นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  นายสุชาติ ชมกลิ่น  นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์   นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศลนางกนกวรรณ วิลาวัลย์  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

ส่วนอดีตรัฐมนตรี ได้แก่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

 

ส.ส.  ได้แก่  นายวัฒนา สิทธิวัง   นายสุรเชษฐ  ประวีณวงศ์วุฒิ  นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน

 

ส่วน ส.ว. ได้แก่ นายวิชัย ทิตตภักดี

 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ