ข่าว

"พล.อ.ประวิตร" ลงพื้นที่ 4 จังหวัดอีสาน ลุยแก้ภัยแล้งจัดหาน้ำช่วยเกษตรกร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พล.อ.ประวิตร" ลงพื้นที่ 4 จังหวัดอีสาน จ.สกลนคร,จ.นครพนม,จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามสถานการณ์น้ำ ลุยแก้ภัยแล้งจัดหาน้ำช่วยเกษตรกร

วันนี้ 14ก.พ.65  "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการพร้อมคณะ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ 4จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่จ.สกลนคร,จ.นครพนม,จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด ตามลำดับ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน พบปะประชาชน

 

ในช่วงเช้า "พล.อ.ประวิตร" ได้เดินทางไปติดตามโครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผวจ.สกลนคร ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังรายงานความเป็นมาของโครงการฯ โดยสรุป ระบบเครือข่ายน้ำดังกล่าว ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดกำลังผลิต 600 ลบ.ม.ต่อช.ม.ดำเนินการแล้วเสร็จต้ังแต่ 27ธ.ค.64 อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ ทส. ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณปี64 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และจะส่งมอบโครงการนี้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.หนองลาด เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ต่อไป

ทั้งนี้ "พล.อ.ประวิตร"  ยังได้รับทราบว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี เพราะความร่วมมือร่วมใจ ของทุกภาคส่วน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำช่วยเสริมภาคการเกษตรได้หลาย พันไร่ ประชาชนในพื้นได้รับประโยชน์ และมีความพึงพอใจ เป็นอย่างมาก

 

พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายการดูแลรักษาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ จากนั้นพล.อ.ประวิตร ได้ทำพิธีกดปุ่มเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ก่อนเดินทางต่อไปยัง จ.นครพนม เพื่อติดตามโครงการประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต โดยมี นาย ชาธิป รุจนเสรี ผวจ.นครพนม ให้การต้อนรับและมีอธิบดีกรมชลประทาน

บรรยายสรุปรายงานโครงการฯดังกล่าว ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นประตูระบายน้ำชนิด บานระบาย บานตรง ขนาด 10.0 × 9.0 ม. จำนวน 4ช่อง อัตราการระบายน้ำ 1,200 ลบ.ม./วินาที มีความจุ 35.6 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 78,600 ไร่  ทั้งนี้โครงการประตูระบายน้ำแห่งนี้ หรืออีกชื่อหนึ่ง โครงการน้ำก่ำ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ซึ่งกรมชลประทาน ดำเนินการแล้วเสร็จในปี52  สามารถกักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี

 

รวมทั้งยังแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากภาวะน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกได้อีกด้วย  สำหรับในปีงป.66 จะมีโครงการเชื่อมต่อการบริหารจัดการน้ำกับ หนองหาร จ.สกลนคร เพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้นด้วย ต่อไป

 

"พล.อ.ประวิตร" ได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชน อย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 ในพื้นที่ โดยยืนยันว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นรม. มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ และขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำไปด้วยกัน ส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยดี และถือโอกาสขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมให้กำลังใจการทำงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมา รวมทั้งขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ปลอดภัยจากโควิด-19 กันทุกคนด้วย ก่อนเดินทางไปยัง จ.กาฬสินธุ์และจ.ร้อยเอ็ด  ต่อไป 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด