ข่าว

"ครูเหน่ง ตรีนุช" เบรกเขตพื้นที่ลักไก่ใช้ผล O-NET จัดอันดับโรงเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครูเหน่ง ตรีนุช" ฉุนจัดเขตพื้นที่การศึกษา ลักไก่จะนำผลคะแนน O-NET มาจัดอันดับโรงเรียน ย้ำคะแนนไม่มีผลต่อการประเมินใดๆ ทั้งสิ้น แนะโรงเรียนไม่จัดติวนักเรียน ไม่บังคับให้เด็กมาสอบ ปล่อยให้เป็นไปตามความสมัครใจ

คณะทำงานการศึกษา สภาองค์กรของผู้บริโภค ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันก่อนหวังให้การจัดสอบ O-NET ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นี้ไม่เกิดขึ้นจริง ท่ามกลางกระแสข่าวจะนำผลการสอบโอเน็ตมาใช้ในการจัดอันดับโรงเรียน ล่าสุด “ครูเหน่ง ตรีนุช” นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ สั่งเบรกในเรื่องนี้แล้ว

 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งพบว่าถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะมีประกาศเรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา 

 

“รวมถึงไม่นำผล O-NET มาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู และบุคลากรทางการศึกษา แต่ขณะนี้โรงเรียนหลายแห่งยังคงมีการสอบ O-NET อยู่ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) บางแห่งได้มีการนำผล O-NET มาจัดอันดับโรงเรียน เพื่อแข่งขันกัน ซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว”นางสาวตรีนุชกล่าว

นางสาวตรีนุช กล่าวอีกว่า  เพราะจะเป็นการผลักความเครียดและความกดดันของการแข่งขันไปที่นักเรียน โดยตนได้มอบหมายให้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เร่งทำความเข้าใจกับทุกเขตพื้นที่การศึกษา และ โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครใจสอบ O-NET ให้รู้ผลคะแนนแค่ภายในโรงเรียน แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดีขึ้น ไม่ให้มีการนำมาใช้จัดอันดับโรงเรียน

 

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังพบว่า หลายโรงเรียนได้มีการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษา (ป.) ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา (ม.) ปีที่ 3 เพื่อเข้ารับการทดสอบที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

 

โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 ก.พ.2565 และ ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 ก.พ.นี้ ซึ่งการสอบต้องเป้นไปตามความสมัครใจ ไม่บังคับเข้าเด็กสอบ และขอมอบแนวทางให้ทุกโรงเรียนที่ให้เด็กร่วมสอบว่า ปล่อยให้การสอบ O-NET เป็นไปตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน เพื่อทราบว่าเด็กได้คะแนนเท่าไหร่ 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามตนเห็นด้วยกับครูที่เป็นห่วงถึงคะแนน O-NET รอบนี้ ว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กว่า 2 ปีที่ผ่านมา เพราะไม่สามารถมาเรียนในรูปแบบ On-site ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคะแนน O-NET นี้ ครูสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนได้

 

“ อย่ากลัวว่าคะแนนที่ออกมาจะไม่ดี เราไม่ได้สอนเพื่อให้เด็กได้คะแนนสอบสูง แต่ควรเน้นการสอนให้เด็กเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็น ดิฉันไม่อยากให้เอา O-NET มาสร้างความกดดันให้เด็ก และครูในโรงเรียน

 

อีกทั้งการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้เด็กย่อมเกิดภาวะความรู้ถดถอยอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเหมือนกันทั่วโลก เราไม่จำเป็นต้องติวเน้นให้นักเรียนได้คะแนนสอบสูง เพราะตอนนี้ไม่ได้มีการนำผลคะแนนไปใช้ประกอบการประเมินใด ๆ แล้ว ” นางสาวตรีนุช กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ