ข่าว

ผนึกไอเดียสร้างสรรค์ คน "Gen Z" อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย ทะยานสู่สากล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สวนสุนันทา รวมคน "Gen Z" ผนึกไอเดียสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจพัฒนาผลงานสู่ระดับสากล

สวนสุนันทา ขอเชิญคน "Gen Z" ส่งผลงานออกแบบสร้างสรรค์ “ไทยทะยาน” เข้าร่วมประกวด Hackathon : Coolture Heritage Gen Z

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาทั่วประเทศคนรุ่นใหม่ "Gen Z" ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี
 

ส่งผลงานออกแบบสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย / เครื่องประดับ / จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม 

และรวมถึง ผลงานภาพยนตร์โฆษณา เข้าร่วมประกวดชิงโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ภายใต้โครงการ Hackathon : Coolture Heritage Gen Z

 

กำหนดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครได้ทางเว็บไซต์ที่ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=889

 

นับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคน "GEN Z" ที่จะผนึกไอเดียและมรดกวัฒนธรรมไทย พร้อมสัมผัสประสบการณ์การอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ และโอกาสพัฒนาผลงานสู่ระดับสากล

 

ซึ่งเป็นการประกวดออกแบบที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่ “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z”

กิจกรรม ไทยทะยาน เป็นการผลักดันให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงเป็นการติดอาวุธทางความคิดสร้างสรรค์ ให้นักศึกษาสามารถออกแบบสร้างนวัตกรรม
 

เพื่อต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้จริง เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านรากเหง้าและภูมิปัญญาไทย และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการต่อยอด สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 021601388-94 ต่อ 100 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/thaithayarn / Line official : @thaithayarn และ Instagram : thaithayarn

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ