ข่าว

"ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ชดเชยค่าแรง-จ่ายค่ารักษาเท่าไร เช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 "ติดโควิด" หมดกังวลค่ารักษาพยาบาล อาการเบา-อาการหนัก ประกันสังคมจ่ายค่ารักษาครอบคลุมทุกมาตรา เช็ครายละเอียดที่นี่

จากกรณีที่บริษัทประกันภัยหลายแห่งเริ่มมีการปรับเงินการจ่ายเงินการรักษากรณี "ติดโควิด"  ที่มีการปรับตามเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจสร้างความกังวลให้แก่ประชาชน และสร้างความสับสนเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการจ่ายชดเชยรายได้ โดยล่าสุด "สำนักงานประกันสังคม" อัปเดตแนวทางการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยกรณี "ติดโควิด" โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ประกันตนมาตรา 33   
กรณีลาป่วย : รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง 
หยุดรักษาตัว เกิน 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับ  ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

 

 

ผู้ประกันตนมาตรา 39
รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดย คิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) 
ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน
เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ผู้ประกันตนม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40
รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ 

ข้อมูลเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย มาตรา 40 
คลิกที่นี่ 

\"ประกันสังคม\" ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ชดเชยค่าแรง-จ่ายค่ารักษาเท่าไร เช็คเลย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ