ข่าว

ส.ป.ก. ตรวจสอบที่ดิน "ทิดสมปอง" พบส่วนใหญ่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก. ตรวจสอบที่ดิน "ทิดสมปอง" พบส่วนใหญ่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส.ป.ก. ตรวจสอบที่ดิน "ทิดสมปอง" กว่า 300 ไร่ พบส่วนใหญ่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินและมีเพียง 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสังคมออนไลน์และสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณี"อดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตโต" หรือ "นายสมปอง นครไธสง" กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ในท้องที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กว่า ๓๐๐ ไร่ เพื่อปลูกยางพารา หรือให้ญาติถือครองที่ดินแทน นั้น 

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเรียนชี้แจงว่า พื้นที่ที่เป็นข่าวเดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม (E) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓๘ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๘๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ โดย ส.ป.ก. ได้รับที่ดินมาและมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง กิ่งอำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๔๑ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นการประกาศให้อำเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ

จากนั้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก.ชัยภูมิ) จึงได้เข้าดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดินเมื่อปี๒๕๓๒ และ ๒๕๓๗ เพื่อให้ได้ขอบเขตเนื้อที่ของแปลงที่ดินแต่ละแปลงและรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน

 

ต่อมาในปี2539 ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม (E) จังหวัดชัยภูมิ ในส่วนที่ยังเป็นป่าออกจากเขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึกข้อตกลงเพื่อกันคืนพื้นที่ป่าออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน (RF) พ.ศ. 2538 ออกมาได้เป็น 2 แปลง คือ RF แปลงที่ ๑๕ เนื้อที่ประมาณ ๑๐,๙๙๗ ไร่และ RF แปลงที่ ๒๐ เนื้อที่ประมาณ ๔,๒๒๓ ไร่

 

เมื่อทราบข่าว ส.ป.ก. ได้มอบหมายให้ส.ป.ก.ชัยภูมิลงพื้นที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ชัยภูมิได้ลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้สืบหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งผู้ปกครองท้องที่และราษฎรในพื้นที่เกี่ยวกับตำแหน่งและขอบเขตของแปลงที่ดินเทียบกับแผนที่แนวเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งตรวจสภาพการทำประโยชน์ในแปลงที่ดินที่เป็นข่าวแล้ว


.

พบว่า ที่ดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน และมีเพียง 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และเกษตรกรผู้ซึ่งได้รับอนุญาตฯ ยังคงทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองโดยการปลูกหมากและมะพร้าว
.
ทั้งนี้ ส.ป.ก. ไม่ได้นิ่งนอนใจและยังคงเดินหน้าตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปจากข้อมูลการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน หนังสือร้องเรียน สายด่วน ส.ป.ก. และการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด