ข่าว

เรียกร้อง กรมอุทยานฯ อนุญาตจัดการแข่งขัน "วิ่งเทรล" พัทลุง

ผู้ประกอบการเรียกร้องให้ กรมอุทยานฯ อนุญาตจัดการแข่งขัน "วิ่งเทรล" พัทลุง เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าส่งผลกระทบ

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ประกอบการในอำเภอกงหราเรียกร้องให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช อนุญาตจัดการแข่งขันวิ่ง "วิ่งเทรล" พัทลุง เพราะเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าส่งผลกระทบ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงระบุว่าการจัดกิจกรรมต้องได้รับการอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

        ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกลุ่มผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน "วิ่งเทรล" พัทลุง  ซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณเทือกเขาบรรทัดในอำเภอกงหรา รวมตัวบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงเพื่อยื่นหนังสือผ่านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อให้จังหวัดเป็นตัวกลางยื่นหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยระบุว่าได้จัดเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่ติดตามมาซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างรายได้ให้ชุมชนมากบกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

      นายธวัชชัย อินนุรักษ์  ผู้ประกอบการท่องเที่ยว อ.กงหรา จ.พัทลุง อายุ 56 ปี เจ้าของ “ หนำลุงโฮมสเตย์ “ กล่าวว่าพื้นที่ อ.กงหรา มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย  การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการรีสอร์ท ที่พัก และชาวบ้านด้วยดี การจัดวิ่งในป่ามิได้ทำลายป่าแต่อย่างใด เพราะวิ่งไปตามเส้นทางของ จนท.ป่าไม้ที่ใช้เป็นเส้นทางดูแลพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่เทือกเขาบรรทัด โดยไม่ได้มีการแผ้วถางป่าแต่อย่างใด อีก 5 วันก็จะมีการจัดการแข่งขันผู้ประกอบการด้านที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนรีสอร์ท ที่พัก ในพื้นที่  อ.กงหรา ถูกจองจนเต็มเช่นกัน  
สำหรับผู้ที่ออกมาคัดค้านเรื่องดังกล่าวนั้นทำไมไม่ออกมาพูดคุย ปรึกษาหารือกันก่อน ว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไร พวกตนจึงอยากให้การจัดการแข่งขันดังกล่าวได้สำเร็จไปด้วยดีเหมือนครั้งที่ผ่านมา ตนขอยืนยันว่าการแข่งขันวิ่งเทรลในครั้งนี้ไม่ได้มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแต่อย่างใด  เพราะพวกตนก็เป็นอนุรักษ์เช่นกัน จึงอยากให้จัดการแข่งขันกันต่อไป  เพราะงานดังกล่าวเป็นความต้องการร่วมกันของผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของ  อ.กงหรา คนที่อาศัยอยู่ริมทะเลสาบจะรู้ดีกว่าคนที่อาศัยอยู่ริมภูเขาได้อย่างไร  
ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงระบุว่า  กล่าวว่าการจัดการแข็งขันวิ่งเทรลจะต้องรอการอนุญาตให้จัดงานจากทางกรมอุทยานอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อน ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมมากว่าสองเดือนแล้ว หากให้จังหวัดปรับปรุงหรือแก้ไขอยางไรก็พร้อมดำเนินการ ส่วนการจัดงานก็พร้อมปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินการ รู้สึกเห็นใจผู้ประกอบการ เนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดภัยพิบัติและโรคระบาดทำให้ได้รับกระทบทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามต้องรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 

ข่าวที่น่าสนใจ