ข่าว

สะพัด "ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม" ติดโผแคนดิเดต ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สะพัด "บิ๊กณัฐฎ์ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม" นักกฎหมายมหาชนคนดังมาแรง ติดโผแคนดิเดต ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง ด้านพรคพลัง เตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลัง หลายจังหวัดทั่วประเทศ พรุ่งนี้ ( 8 ก.พ. )

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลัง ที่เปิดตัวมาแรง อุณหภูมิร้อนแรงบนกระดานการเมืองไทย เป็นที่น่าจับตามอง ซึ่งบิ๊กเนมทางการเมือง อักษรย่อ “บิ๊ก ณ” บุคคลในกระบวนการยุติธรรม เกิดคำถามว่า บิ๊ก ณ. คือ ใคร   หากส่องดูความเคลื่อนไหวพบว่า มีบิ๊กเนมทางการเมืองเป็นข้าราชการระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนาน เคยเป็นทนายความอาชีพ ก่อนมารับราชการ มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายในฐานะอัยการแผ่นดิน มือกฎหมายเบอร์ต้น ๆ ของประเทศ

 

ดีกรี จบเนติบัณฑิต ปริญญาเอกกฎหมายและปริญญาเอกสาขาการเมือง ผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง มีประสบการณ์ทางการเมือง ครบเครื่อง ขึ้นชื่อว่า ตรงฉิน มือกฎหมาย ที่อยู่เบื้องหลังปั้นนักการเมืองระดับชาติหลายคน มีคอนเนคชั่นสายสัมพันธ์การเมืองระดับชาติ  คาดหมายว่า เต็งหนึ่ง ติดโผ แคนดิเดต  ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง ที่มาคุมหัวจ่าย นายทุนตัวจริง

สะพัด \"ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม\" ติดโผแคนดิเดต  ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง

“บิ๊กณัฐฎ์” คนดัง ชื่อสกุล “ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” เกิด 2 ธันวาคม 2519 วัย 45 ปี ในกลุ่มเพื่อนๆ เรียกว่า พี่โอ หรือ ดร.โอ นักกฎหมายคนดัง ใจถึง ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสีย ครบเครื่อง มีสายสัมพันธ์คอนเนคชั่นสายการเมืองระดับชาติทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ ปปช.สภาผู้แทนราษฎร  อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตเลขานุการประจำกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา อดีตที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

 

“บิ๊กณัฐฎ์” ยังนั่งตำแหน่งเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้งคดีเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.2562-2564  อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง(พตส.) รุ่น 5 ถึง รุ่น 9 พ.ศ.2555 -2562 และหลักสูตรอื่นๆ 

 

เป็นทนายความ 21 ปี ผ่านประสบการณ์ว่าความ อย่างโชกโชน ผ่านคดีสำคัญระดับประเทศ ขยับมาเป็นเจ้าสำนักทนายความชื่อดังด้านธุรกิจ ในปี 2547 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บจ.เอ็นแอลแพ๊คกิ้งวูด ธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา มูลค่าทรัพย์สินหลายร้อยล้าน ระดับเสี่ยเจ้าของโรงงาน

 

ในปี 2549 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบจ.ศิริวัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ถือครองที่ดิน พัฒนาที่ดินและบ้านจัดสรร มูลค่าทรัพย์สินสูงหนึ่งพันกว่าล้านบาทประสบความสำเร็จในชีวิตขณะอายุยังน้อย ก่อนรับราชการเพื่อเกียรติยศแห่งวงศ์ตระกูล
 

ผ่านหลักสูตรและดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย รุ่น 47 (สนามใหญ่) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ 12 มีนาคม 2557  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาราชประชาสมาคม พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น อัยการประจำกอง ดำรงตำแหน่งอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10

 

ผ่านการทำคดีสำคัญ อาทิ คดีการเมืองเสื้อเหลือง เสื้อแดง พันธมิตรบุกทำเนียบรัฐบาล คดีมาตรา 112  เป็นต้น อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม รองอัยการจังหวัดสมุทรปราการ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีแรงงานฯลฯ ผ่านประสบการณ์คดีสำคัญจำนวนมาก 

 

“บิ๊กณัฐฎ์” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 

สอบไล่ได้เป็น”เนติบัณฑิตไทย” สมัย 57 (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

ขึ้นชื่อสมัยเรียนเนติบัณฑิต มีความแม่นยำกฎหมาย ได้รับฉายา ตู้ฎีกาเคลื่อนที่

 

ปริญญาโท สิงห์แดง รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,LL.M.(Public Law) คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,LL.M.(Business Law) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารรัฐกิจและกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 

ปริญญาเอกทางกฎหมาย LL.D.(Public Law) รุ่น 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อนร่วมรุ่น ดร.ฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกตั้งคนดัง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมือง (Ph.D.Politics ) รุ่น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช.และรองนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองระดับชาติคนดังหลายคน

 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่น 2 (DJA.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศึกษาเพิ่มเติมเขียนวิจัย  Doctor of Laws (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) รุ่น 19 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเขียนวิจัย Doctor of Political Science รุ่น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 

 

“บิ๊กณัฐฎ์” ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 12 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า, ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13 (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่น 5 (หลักสูตรผู้นำเมือง) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช , หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 4 (นมธ.) สมาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 9 สถาบันเพื่อการสร้างชาติ, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นักยุทธศาสตร์และการป้องกันสงครามจิตวิทยาในยุคดิจิทัล รุ่น 1 (ยปส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล รุ่น 1 (PADA 1) สมาคมตำรวจ, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 5 (RE-CU CEO ) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร U-FRAM รุ่น 1 พรรคประชาธิปัตย์

 

งผ่านหลักสูตรเนติบัณฑิตทางปกครอง คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง รุ่น 11 มูลนิธิวิจัยและการพัฒนากฎหมายปกครองและวิทยาลัยยุติธรรมทางปกครองศาลปกครอง,หลักสูตรกฎหมายปกครอง เนติบัณฑิตยสภา รุ่น 2, หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 2 เนติบัณฑิตยสภา, หลักสูตรการรับรองลายมือชื่อ Notary Pubic สภาทนายความ พบว่า ขณะศึกษามีภาวะผู้นำสูง เป็นนักกิจกรรมตัวยง จิตสาธารณะ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานรุ่น หลายหลักสูตร ทั้งบู้ ทั้งบุ๋น ใจนักเลง มีสัจจะ ใจถึง พึ่งได้ มีความพร้อมทุกด้าน  พรรคพวกเยอะ คอนเนคชั่นทุกสาขาอาชีพ 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  หลังข่าวแพร่สะพัด พบว่า นายวิสิทธิ์ ใสกระจ่าง โฆษกพรรค ได้มีหนังสือแจ้งสื่อมวลชนทุกแขนง เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลัง หลายจังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 8 ก.พ.2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

แต่ยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่า บิ๊ก ณ. หมายถึงใคร จะมีการเปิดตัวประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง หรือไม่ อย่างไร และเป็น "บิ๊กณัฐฎ์"  คนดัง หรือไม่ และจะเสนอบุคคลใด ในบัญชีพรรคพลัง เป็น นายกรัฐมนตรี  คาดหมายว่ารอให้ขั้นตอนพรรคเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อน

 

ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักทะเบียน กกต. พบว่า พรรคพลัง ผ่านการประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 27 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา อยู่ในขั้นตอนจดทะเบียน ส่งตรวจสอบประวัติรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลัง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 คาดหมายว่า กกต. จะอนุมัติเป็นพรรคการเมืองในเร็ว ๆ นี้ ยังพอมีเวลาเตรียมตัว โพลหลายสำนักฟันธงว่า การเดิมเกมเร็วยุทธศาสตร์ทุกด้านพรรคพลัง วางแผนการเลือกตั้ง วางตัวผู้สมัคร  คาดว่า พรรคพลังจะปักธงคว้าที่นั่งทุกภาคของประเทศ เจาะฐานแชมป์เก่า มีที่นั่งในสภา


 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ