ข่าว

“บิ๊กป้อม” เดินหน้าโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองนายกฯ ประวิตร ประชุมเดินหน้าโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 มั่นใจ คลองแสนแสบและคลองสาขาจะมีคุณภาพน้ำดีขึ้น ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน คาดแล้วเสร็จภายในปี 2569

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 1/2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใ นหลักการ  ของแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  จำนวน 84 โครงการ ดำเนินงานโดย 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี 64) ระยะกลาง (ปี 65 - 70) และระยะยาว (ปี 71 - 74)

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผน  รวมถึง โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ที่อยู่ในแผนระยะเร่งด่วน เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการในการแก้ไขปัญหาและบำบัดน้ำเน่าเสียในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร แบ่งโครงการเป็น 2 ระยะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะที่ 1  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.43 ตารางกิโลเมตร จะรับน้ำเสียในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตมีนบุรี และพื้นที่บางส่วนของเขตคลองสามวา เขตสะพานสูง และเขตคันนายาว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 โดยจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

“บิ๊กป้อม” เดินหน้าโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2

ดังนั้น เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรีทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ  และฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองแสนแสบและคลองสาขาได้กลับมาดีขึ้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ในระยะที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 66 - 69) เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองสองต้นนุ่น ในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาว และเขตสะพานสูง ครอบคลุมพื้นที่ 15.39 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำเสียได้ 42,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ต่อไป

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะทำให้กรุงเทพมหานครมีระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนระบายลงคลองแสนแสบ และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้  ทั้งยังช่วยทำให้คลองสายหลักที่สำคัญ ได้แก่ คลองแสนแสบ รวมทั้งคลองสาขาในพื้นที่บริการน้ำเสีย มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ลดปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนต่อการป่วยเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง และโรคระบาดทางน้ำอื่น ๆ อีกด้วย

“บิ๊กป้อม” เดินหน้าโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2

อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อม โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียด ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ถึง 2 ครั้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเห็นด้วยถึงความจำเป็นในการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรีระยะที่ 2 เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองในชุมชน

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด