ข่าว

จ.ตาก kick off ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรกสำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี

จังหวัดตาก kick off ฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด-19 เข็มแรกสำหรับกลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 และสามารถกลับสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัย

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2565) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด Pfizer เข็มแรกสำหรับกลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี ของจังหวัดตาก โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก , นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก , นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 , นายสุเทพ ประเสริฐน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก , รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองตาก , สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก , รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดตาก  ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ประกอบกับมีแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมา อีกทั้งปัจจุบันมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลตา และสามารถเข้าสู่ระบบร่างกายมนุษย์ได้ง่ายขึ้น 

จ.ตาก kick off ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรกสำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี

จังหวัดตาก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จึงจัดกิจกรรม kick off รณรงค์การวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5 - 11 ปี เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 และสามารถกลับสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการและทักษะทางสังคม รวมถึงโรงเรียนสามารถเปิดการศึกษาได้อย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการสาธารณสุข

ทั้งนี้การให้วัคซีนเพื่อเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประชากร  เป็นกลยุทธสำคัญในการตอบโต้การระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีการขยายกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ของ Pfizer โดยขึ้นทะเบียนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี แล้วด้วย
จ.ตาก kick off ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรกสำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี

ส่วนภาพรวมของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนทั่วไปของจังหวัดตาก ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว 867,755 โดส แบ่งเป็น
 - จำนวนเข็มที่ 1 จำนวน 418,138 โดส
 - เข็มที่ 2 จำนวน 356,434 โดส
 - เข็มที่ 3 จำนวน 82,644 โดส
 - เข็มที่ 4 จำนวน 10,569 โดส

สำหรับการฉีดวัคซีนให้ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เริ่มเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมาย 4.5 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อต้อนรับการเปิดเรียน ขณะเดียวกัน แม้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเด็ก จะมีจำนวนไม่มาก แต่การฉีดวัคนโควิด-19 ย่อมเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กได้ดีที่สุด

จ.ตาก kick off ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรกสำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี
( ไพฑูรย์ สุขแว่น ผู้สื่อข่าวจังหวัดตาก )