ข่าว

'สภาวิศวกร' บูรณาการ ความร่วมมือพันธมิตร ก้าวรับเทรนด์โลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สภาวิศวกร' บูรณาการความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาชีพภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ก้าวรับเทรนด์โลก ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Reduction)เป็นเรื่องที่ "สภาวิศวกร" ให้ความสำคัญและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

 

เพื่อบรรลุเป้าหมายรักษาระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน1.5 องศาเซลเซียสก่อนสิ้นศตวรรษ ตามเป้าหมายที่ผู้นำโลกเห็นพ้องในการประชุมConference of the Parties(COP)ครั้งที่26ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

 

"สภาวิศวกร" เป็นภาคีหลักร่วมดำเนินการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาชีพภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยการสนับสนุนของ5กระทรวง (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จนสามารถบรรลุเป้าหมายแรกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 300,000 ตัน CO2 จากสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรการทดแทนปูนเม็ด

 

และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการมุ่งสู่Net Zeroจึงพร้อมสนับสนุนเพิ่มเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้1,000,000ตันCO2ในปี พ.ศ.2566

 

รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องสำคัญโดยสภาวิศวกรมุ่งส่งเสริมให้วิศวกรในทุกสาขามีส่วนร่วมดำเนินการปัจจุบันเทรนด์โลกให้ความสำคัญกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change)อีกทั้งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า วัสดุ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐาน มีความคงทน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDG)ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ร่วมกันของโลก

'สภาวิศวกร' บูรณาการ ความร่วมมือพันธมิตร ก้าวรับเทรนด์โลก

 

อาคารที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000ตารางเมตรนี้ สภาวิศวกรให้ความสำคัญถึงสภาพแวดล้อมทางภายภาพ กรอบอาคาร ระบบวิศวกรรม และมุ่งการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES)

 

รวมทั้ง "สภาวิศวกร" ส่งเสริมให้ใช้‘ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก’มาตรฐาน มอก.2594ซึ่งเป็นlow carbon cementในการก่อสร้างสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 62,000 กิโลกรัม CO2(เทียบเท่าปลูกต้นไม้7,341ต้น)

'สภาวิศวกร' บูรณาการ ความร่วมมือพันธมิตร ก้าวรับเทรนด์โลก

 

นับเป็นบทบาทสำคัญของ "สภาวิศวกร" ที่ดำเนินการสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด