ข่าว

ครม.อนุมัติจ่าย "เงินค่าทดแทน" ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.อนุมัติจ่าย "เงินค่าทดแทน" ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 350 แปลง เนื้อที่ 770 ไร่ รวม 34.67 ล้านบาท พร้อมเร่งรัดดำเนินการสำหรับประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จ เช็ครายละเอียดที่นี่

วันที่ 1 ก.พ. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติจ่าย "เงินค่าทดแทน" ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 350 แปลง เนื้อที่ 770 ไร่ 1งาน 59 ตารางวา ในอัตราไร่ละ 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 34.67 ล้านบาท ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

 

โดยได้ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะกลุ่มโนนสัง กลุ่มราศีไศล และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

ในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาจ่ายทดแทนนั้น กรมชลประทานจะปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 มาดำเนินการ

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ครม.ยังได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามบัญชีรายละเอียด

 

ผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิ จำนวน 350 ราย และควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ จำนวนเนื้อที่

 

และจำนวนเงินค่าทดแทนตามที่ครม.อนุมัติ โดยเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบ หรือทายาท โดยให้ถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าชดเชย

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ได้รายงานให้ ครม. ทราบว่าขณะนี้ยังมีที่ดินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนาที่ยังอยู่ระหว่างการรังวัดและการพิจารณาของอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 983 แปลง
 

ซึ่ง ครม. ก็ได้ให้เร่งรัดสำรวจพื้นที่และราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ทั้งหมด เพื่อให้สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรได้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็วต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดทำเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานของรัฐในกรณีต่างๆ ให้เสร็จโดยเร็วต่อไป

logoline