ข่าว

ตั้ง "แรมโบ้ เสกสกล อัตถาวงศ์" หัวหน้าชุดปฏิบัติการแก้สลากเกินราคา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อนุชา นาคาศัย ประชุมถกแนวทางแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ตั้ง "แรมโบ้ เสกสกล อัตถาวงศ์" หัวหน้าชุดปฏิบัติการ พร้อม 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

 

การประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่กลุ่มมวลชนเสนอข้อเรียกร้องต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าวและประสงค์ให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงระบบการจำหน่ายสลาก ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการขายสลากเกินราคา และได้พิจารณาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 4 มาตรการ ประกอบด้วย

1. การออกจุดจำหน่ายฉลากในราคา 80 บาทจำนวน 1,000 จุด ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ

 

2. รับสมัครผู้ซื้อ-จอง หรือผู้ค้าสลากรายใหม่ จำนวน 200,000 รายโดยจะยกเลิกระบบโควต้าเดิม

 

3. ทำแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

4. การออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นแผนในระยะยาว

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในแนวทาง แต่ขอให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น

 

พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมการค้าสลากเกินราคา โดยพบว่ากฎหมายปัจจุบันที่บังคับใช้มีความล้าสมัย คือ พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ระบุรายละเอียดบทลงโทษผู้จำหน่ายสลากเกินราคา ไม่เกิน 10,000 บาท และมีบทลงโทษผู้จำหน่ายสลากในสถานศึกษา และจำหน่ายให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาในการปรับปรุงกฎหมายอาจมีเวลานาน ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการกำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาผู้ค้าสลาก และกำหนดบทลงโทษ เช่น การปรับ หรือตัดสิทธิ์ เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง "นายเสกสกล อัตถาวงศ์" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบและติดตามผู้ค้าสลากเกินราคา พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากเกินราคา คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา และคณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด