ข่าว

"ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4" วันนี้กดยืนยันตัวตนรับเงิน 1200 เช็ควิธีทำที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4" วันนี้ รายเก่าอย่าลืมกดยืนยันสิทธิผ่านเป๋าตัง กดเสร็จรับทันที 1,200 สแกนจ่ายได้เลย ส่วนรายใหม่ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ นี้ เช็ควิธียืนยันสิทธิก่อนพลาด

"คนละครึ่ง เฟส 4"  ใกล้เข้ามาแล้ว รายเดิม ยืนยันสิทธิได้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ขณะที่ รายใหม่ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ นี้ เช็ควิธียืนยันสิทธิก่อนพลาด

 

ทั้งนี้ โครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้น สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน

 

ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - วันที่ 30 เมษายน 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้ จะเป็นการช่วยเติมกำลังซื้อให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

 

ในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" มีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการในเบื้องต้น ดังนี้

 

  • สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน

 

1.จะต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

2.จะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

 

โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่ว

 

ทั้งนี้ หากยืนยันสิทธิและใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ครั้งแรกในระยะที่กำหนด สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ส่วนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" 

 

1.สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ

2.สามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 

  • กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ / โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​.com

 

  • กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​.com : คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4"

 

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

 

 

  • ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • ยกเว้น ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ