ข่าว

ผอ. “โรงงานไพ่” กรมสรรพสามิต เดินหน้าเปิดตลาด Security Printing

ผอ. “โรงงานไพ่” กรมสรรพสามิต เดินหน้าเปิดตลาด Security Printing
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้อำนวยการ “โรงงานไพ่” กรมสรรพสามิต เดินหน้าเปิดตลาด Security Printing ตั้งเป้าผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ ปลอดการปลอมแปลง

 ผู้บริหาร “โรงงานไพ่” กรมสรรพสามิต เปิดวิสัยทัศน์ตั้งเป้าผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ และพันธกิจของ “โรงงานไพ่” 5 ข้อ 

 

 โดยคือ 1. พัฒนาองค์กรและปรับภาพลักษณ์เพื่อมุ่งสู่การให้บริการผลิตรูปแบบ Digital Printing Solution  2. ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภทเพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต 3. ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ 4. ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไพ่เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ส่วนแบ่งการตลาดไพ่ภายในประเทศ  และ  5. บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก ธรรมาภิบาลที่ดี

 

สำหรับยุทธศาสตร์ของ "โรงงานไพ่" นั้น คือ  การยกบทบาทสู่ Digital Security Printing Solution รองรับการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  บริหารตลาดสิ่งพิมพ์ Digital Solution ในประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ  สร้างความโดดเด่นในธุรกิจผลิต คือ  การยกบทบาทสู่ Digital Security Printing Solution รองรับการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  บริหารตลาดสิ่งพิมพ์ Digital Solution ในประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ  สร้างความโดดเด่นในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไพ่พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรองค์กรอย่างต่อเนื่อง สื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กล่าวว่า ในปี 2561 จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 200 กว่าล้านบาท หลังจากปี 2561-2562 เป็นปีที่ได้เปิดตลาดในเรื่องของ Security Printing ในการทำเครื่องหมายการเสียภาษีของสรรพสามิต ซึ่งในปี 2562 สามารถมีรายได้อยู่ประมาณ 500 กว่าล้านบาท เป็นกำไร 200 ล้านบาท ซึ่งในปีดังกล่าวสามารถส่งให้คลัง ได้ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่เคยขาดทุน

ผอ. “โรงงานไพ่” กรมสรรพสามิต เดินหน้าเปิดตลาด Security Printing

 ส่วนปี 2563 -2564 "โรงงานไพ่" ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การผลิตไพ่น้อยลง และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีใช้น้อยลง ไม่ว่าจะเป็นยาเส้น และเครื่องดื่มต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ แต่ทั้งนี้ "โรงงานไพ่" ก็ยังมีผลกำไรอยู่ โดยล่าสุดสามารถส่งเงินให้คลัง 70 กว่าล้านบาท 
 

ปัจจุบันทางสภาพัฒน์ ได้อนุมัติให้โรงงานไพ่ดำเนินการขยายโรงงานในการผลิตและหวังว่าภายใน 2 ปีนี้   จะสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น 600 – 700 ล้านบาทต่อปี
 

เพราะฉะนั้น สิ่งที่คาดหวังไว้ในอนาคตอันใกล้ คือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิตนี้ สามารถที่จะดำเนินการผลิตและสามารถจำหน่ายได้เพื่อจะให้เกิดรายได้เข้าสู่ "โรงงานไพ่" ซึ่งผลกำไรทั้งหมด 80 เปอร์เซ็นต์ จะส่งให้กระทรวงการคลังนำไปพัฒนาประเทศต่อไป

 

ด้าน นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ประธานคณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้กล่าวถึงทิศทางการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิตกับ"โรงงานไพ่ "ซึ่งอยากส่งเสริมให้มีการผลิตไพ่ในจำนวนที่เยอะขึ้น แม้มีข้อกังวลว่าการผลิตไพ่ออกมาเยอะขึ้นแล้วจะเอาไปทำอะไร เพราะส่วนใหญ่จะนำไปเล่นการพนัน ซึ่งถามว่ากังวลถึงผลกระทบกับสังคมหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่ากังวลอยู่แล้ว แต่ในเมื่อประเทศไทย ไม่สามารถเปิดคาสิโน จึงอยากส่งเสริมให้ขายกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

และอีกเรื่องที่อยากส่งเสริมคือเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยเน้นถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเครื่องอินแทคกลิโอ เครื่องพิมพ์นูน ที่จะนำมาใช้ในอนาคต และมั่นใจเราจะเป็นที่หนึ่งเรื่องของสิ่งพิมพ์ในอนาคต

 

วันนี้นอกจากโรงงานไพ่จะผลิตไพ่แล้ว ยังมีการผลิตแสตมป์ของกรมสรรพสามิตด้วย  ไม่ว่าจะเป็นแสตมป์สุรา แสตมป์ยาสูบ แสตมป์ที่ใช้ในเครื่องดื่ม แสตมป์น้ำพืชผักผลไม้ โดยในวันนี้ "โรงงานไพ่ "สามารถพิมพ์สินค้าต่างๆ ได้หลายรูปแบบ นอกเหนือจากการพิมพ์ไพ่เท่านั้น  ซึ่งภายหลังโควิด-19 จะมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับรูปแบบใหม่ ไม่ใช่เฉพาะไพ่เท่านั้น   และในที่สุด เชื่อว่าจะทำให้โรงงานไพ่ เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในประเทศได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด