ข่าว

บิ๊กป้อม เซ็นคำสั่งตั้ง สันติ พร้อมพัฒน์ นั่ง "เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ"

บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เซ็นคำสั่งตั้ง สันติ พร้อมพัฒน์ นั่ง "เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ" แทนตำแหน่งที่ว่างจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ - สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ นั่งนายทะเบียนพรรค

วันที่ 27 ม.ค. 65  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้มีคำสั่ง พรรคพลังประชารัฐ ที่ 55/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรค ตามที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้บุคคล พ้นจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรค มีผลให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐว่างลง

 

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 จึงแต่งตั้ง "นายสันติ พร้อมพัฒน์" รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรค ทำหน้าที่เลขาธิการพรรค แทนตำแหน่งที่ว่างจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 ลงชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

บิ๊กป้อม เซ็นคำสั่งตั้ง สันติ พร้อมพัฒน์ นั่ง \"เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ\"

รายงานข่าวแจ้งว่านอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังแต่งตั้งให้นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ทำหน้าที่นายทะเบียนพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง

สำหรับ "สันติ พร้อมพัฒน์" เข้ามาทำงานการเมืองโดยการเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกชวลิต ยงใจยุธ) ในปี พ.ศ. 2537 และเป็นกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่

 

จากนั้นได้สมัครเข้ารับเลือกตั้งและเป็น ส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 สมัย คือ ในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 จากนั้นจึงได้ย้ายเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพรรคไทยรักไทย และลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ ในปี พ.ศ. 2548 และระบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน ในปี พ.ศ. 2550 จนกระทั่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

 

"สันติ พร้อมพัฒน์" เป็นหนึ่งแนวร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)และเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยและได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

ต่อมาได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเปิดทางให้มีการเลื่อนบุคคลอื่นขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน กระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เขาได้รับแต่งตั้งให้ปรับไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกเหนือจากการทำงานการเมืองแล้ว "นายสันติ พร้อมพัฒน์" ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2540-2543

 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 15  ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้เป็นโมฆะ เนื่องจากไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งทั้งราชอาณาจักรในวันเดียวกันได้ ซึ่งขัดรัฐธรรมนูญ

 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  "นายสันติ พร้อมพัฒน์" ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรีจากตำแหน่งเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยขาดความชอบธรรม[12]

 

ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561"สันติ"ได้ย้ายมาสังกัด พรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับสมาชิกกลุ่มสามมิตรกว่า 60 คน

 

ในปี พ.ศ. 2562  "นายสันติ พร้อมพัฒน์" ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าวยอดนิยม