ข่าว

กกท.รับลูกรัฐบาลปั้น "Amazean Jungle Trail 2022"ขึ้น วิ่งเทรลระดับโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   เปิดตัวการแข่งขันวิ่งเทรล "Amazean Jungle Trail 2022"    ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 6 – 8 พ.ค. ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มอบ "กกท."รับหน้าที่แม่งาน ผู้ว่า กกท. ระบุเป้าหมายที่วางไว้ คือ ก้าวสู่การเป็นสนาม World Series สนามที่สองของไทย

ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท. )    พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   เปิดตัวการแข่งขันวิ่งเทรล (Trail Running) รายการ "Amazean Jungle Trail 2022"    ทั้งนี้การแข่งขันวิ่งเทรล รายการ  Amazean Jungle Trail 2022  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา   โดยความร่วมมือระหว่าง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานอื่นอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

การแข่งขันวิ่งเทรล  "Amazean Jungle Trail 2022"   มีเป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวอำเภอเบตง  จังหวัดยะลาในด้านกีฬา ให้ไปสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามคำขวัญที่ว่า  "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"   ในนามโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยมีรายการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก

 

อันจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ให้กับประเทศไทย   ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย  (  กกท. ) เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยหวังว่า การแข่งขันครั้งนี้จะนำมาซึ่งมิติใหม่ของวงการกีฬาชายแดนใต้ เป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชายแดนใต้

 

 

 

ขณะเดียวกันก็จะผลักดันการแข่งขัน Amazean Jungle Trail 2022 ในครั้งนี้ ให้เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันวิ่งเทรลนานาชาติระดับโลก    รวมทั้งผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นสนาม World Serie สนามที่สองของประเทศไทย เช่นเดียวกับการแข่งขัน Thailand by UTMB ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ซึ่งเป็นสนามแรกของประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นหนึ่งในสนาม World Series ที่นักวิ่งจากทั่วโลกต้องเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

จะเห็นว่า ถึงแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 แต่การจัดแข่งขันวิ่งเทรล  Thailand by UTMB 2021 ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  ก็มีนักกีฬาจาก 36 ประเทศ กว่า 200 คน เดินทางมาร่วมการแข่งขัน แสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลสำเร็จในการจัดการแข่งขัน


 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า Amazean Jungle Trail ในครั้งนี้ ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ กกท. ต้องดำเนินการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อให้ผ่านการรับรองของ UTMB International ในการก้าวเข้าสู่การเป็นสนาม World Series สนามที่สองของประเทศไทย โดยการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เบตง 100k, เบตง 50k, เบตง 25k ซึ่งมีจุดเริ่มต้นการแข่งขันที่อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เป็นอุโมงค์รถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย 

 

จากนั้นนักวิ่งจะเข้าสู่ป่าบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ชายแดนประเทศไทย และมาเลเซีย ซึ่งจุดเด่นของสนามแห่งนี้ อยู่ที่นักวิ่งจะได้วิ่งบนผืนป่า ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น อเมซอนแห่งอาเซียน เนื่องจากเป็นผืนป่าดิบของภาคใต้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และการแข่งขันแบบFun Run อีก 2 ประเภท ได้แก่ เบตง 10k, เบตง 5k เป็นการแข่งขันวิ่งแบบระยะทางสั้น ซึ่งเส้นทางการวิ่งจะอยู่ภายในตัวเมืองอำเภอเบตง

โดยจุดเริ่มต้นการแข่งขันอยู่ที่ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เช่นกัน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขัน Amazean Jungle Trail ในครั้งนี้ จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

กกท.รับลูกรัฐบาลปั้น \"Amazean Jungle Trail 2022\"ขึ้น วิ่งเทรลระดับโลก กกท.รับลูกรัฐบาลปั้น \"Amazean Jungle Trail 2022\"ขึ้น วิ่งเทรลระดับโลก กกท.รับลูกรัฐบาลปั้น \"Amazean Jungle Trail 2022\"ขึ้น วิ่งเทรลระดับโลก กกท.รับลูกรัฐบาลปั้น \"Amazean Jungle Trail 2022\"ขึ้น วิ่งเทรลระดับโลก

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   เปิดตัวการแข่งขันวิ่งเทรล (Trail Running) รายการ "Amazean Jungle Trail 2022"    ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา   โดยความร่วมมือระหว่าง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

กกท.รับลูกรัฐบาลปั้น \"Amazean Jungle Trail 2022\"ขึ้น วิ่งเทรลระดับโลก กกท.รับลูกรัฐบาลปั้น \"Amazean Jungle Trail 2022\"ขึ้น วิ่งเทรลระดับโลก กกท.รับลูกรัฐบาลปั้น \"Amazean Jungle Trail 2022\"ขึ้น วิ่งเทรลระดับโลก แฟ้มภาพการจัดแข่งขันวิ่งเทรล ที่จังหวัดน่านในปี 2564

 

ข่าวยอดนิยม