ข่าว

"อาคเนย์ประกันภัย" ยันปิดกิจการแน่ โยนกรมธรรม์ 10 ล้านราย ให้ คปภ.อุ้มต่อ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อาคเนย์ประกันภัย" ไปต่อไม่ไหว ยืนยันขอปิดกิจการ ไม่โอนให้ "อินทรประกันภัย" จ่อคืนเบี้ยประกันทั้งหมด โยนกรมธรรม์ 10 ล้านรายให้ คปภ.อุ้มต่อ

จากกรณีการเปิดตัวของ "อาคเนย์ประกันภัย"  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)   เนื่องจากได้รับผลกระทบจากยอดเคลมประกันโควิด "เจอ จ่าย จบ" กว่า 9,900 ล้านบาท  ล่าสุด "อาคเนย์ประกันภัย" ชี้แจงว่า 
ภายหลัง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและได้มีมติ "เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย" และการจัดการเกี่ยวกับภาระและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของ อาคเนย์ประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของมติที่ประชุมคณะกรรมการของ TGH ดัง  คือ เห็นชอบ  การเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัย ซึ่งเป็นการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจและส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่การแก้ไขเพิ่มเติม) 

 

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน "อาคเนย์ประกันภัย" มีผู้ถือกรมธรรม์ รวม 10,480,957 ราย

กรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยรถยนต์,ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ, ประกันภัยทรัพย์สินจำนวน 8,629,036 ราย  

  •  กรมธรรม์โควิด-19 จำนวน 1,851,921 ราย
  •  มีคู่ค้า ที่เป็น อู่ซ่อมรถ โรงพยาบาล ตัวแทน จำนวน 9,000 ราย
  • พนักงานอาคเนย์ประกันภัย จำนวน 1,396 คน

โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้น "อาคเนย์ประกันภัย" ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและมีมติเห็นชอบ เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย และไม่โอนกิจการไปให้ "อินทรประกันภัย" เช่นเดียวกับมติบอร์ด TGH ได้ออกมาก่อนหน้านี้

ดังนั้น อาคเนย์ประกันภัย จึงเลิกกิจการ ด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ทุกประเภททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ Covid และ Non Covid)กว่า 10 ล้านราย โดยการยกเลิกดังกล่าวจะให้  คปภ. และกองทุนฯ จะเข้ามาดูแลการเคลมและคืนเบี้ยประกันทั้งหมดหลังจากนี้ 

 

นอกจากนี้ "อาคเนย์ประกันภัย"  ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ว่าปัจจุบัน ยังดำเนินธุรกิจและให้บริการ รวมถึงความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายอยู่ถึงร้อยละ 170 และยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าและคู่ค้าทุกราย

 

การดำเนินการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจ และส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน (คปภ.) เป็นไปเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบสำหรับลูกค้าผู้เอาประกันทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับเงินคืนทุกราย ซึ่งลูกค้าทุกกรมธรรม์จะได้รับการคุ้มครองและดูแลตามสิทธิ์อย่างถูกต้อง รวมถึงการดูแลพนักงาน คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย โดยยืนยันว่า การตัดสินใจครั้งนี้ น่าจะเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุด คือการยอมเลิกกิจการเพื่อให้ทุกคนได้เงินคืน

ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา "อาคเนย์ประกันภัย" ได้มีการแก้ปัญหาในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ผ่านหลายช่องทางที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงธุรกิจให้คงอยู่ได้โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในประเทศไทยรุนแรงขึ้น

 

ขั้นตอนการเลิกกิจการขณะนี้ คือ การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ที่จะมีการประชุมในวันที่ 28 มกราคม 2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ