ข่าว

ลุ้นสภาฯ ถก "ค่าเช่าบ้านครู" สังกัดกทม.พรุ่งนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ติดตามข้อหารือ "ค่าเช่าบ้านครู" สังกัดกทม.ในสภาผู้แทนราษฎร พฤหัสที่ 27 มกราคม เวลา 09.30-10.30 หลังชมรมครู กทม.ออนไลน์ ยื่นแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง 7 ข้อ ต่อนายกฯ ที่รัฐสภา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตครู กทม.ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ไม่ใช่ครูทุกคนมีบ้านพักอาศัยเป็นของตัวเอง การมีบ้านพักครู หรือ "ค่าเช่าบ้านครู" เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการครู ย่อมดีต่อขวัญกำลังใจของครู ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องจากตัวแทนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร(ครูกทม.) 

 

นายไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ เปิดเผย "คมชัดลึกออนไลน์" ว่าตามที่ตนได้ยื่นแถลงการณ์ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ เรื่อง ข้อร้องขอของครูต่อรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เนื่องใน วันครู 16 มกราคม 2565 กราบเรียนไปยัง ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

 

ผ่านท่าน ส.ส.ดร.ปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฯ สภาผู้แทนราษฎร โดยข้อร้องขอมีอยู่ด้วยกัน 7 ข้อ 

 

ซึ่งในข้อสุดท้ายมีความว่า... “ขอให้จัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้ครู โดยให้มีบ้านพักครูที่เพียงพอ หรือเอื้ออำนวยเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือจัดสรรเงินสวัสดิการอื่น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย”

จากการทราบข้อมูลมาว่าครูเทศบาล ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครูอื่น ๆ สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้นั้น เมื่อสอบถามผู้ที่ทราบข้อเท็จจริงก็ยืนยันว่า สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ในขณะที่ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร (ครูกทม.)เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่โดยไม่สามารถหรือไม่มีสิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านได้เลย หลายรายต้องจ่ายค่าเช่าบ้านจนเกษียณอายุราชการ 

 

“ผมเองเห็นว่า ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านให้ครอบคลุมข้อเท็จจริงที่ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ โดยมารับราชการอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน”นายไกรทอง กล่าว

 

ในขณะเดียวกันหากไม่สามารถกระทำได้ไม่ว่าจะติดเงื่อนไขใดก็ตาม ขอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการอื่นทำนองเดียวกันโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติที่ให้อำนาจจักสามารถกระทำได้

ในความเป็นจริงแล้วหากจะมีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านให้ครู กทม.มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด หากจะกระทำ หรือตรากฎหมายอื่นเพื่อจัดสวัสดิการในทำนองเดียวกัน เพราะกฎหมายตราขึ้นโดยมนุษย์

 

หากมี "ค่าเช่าบ้านครู" เป็นสวัสดิการให้ครูกทม.จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการอยู่ในเมืองมหานคร แม้ว่าครูท่านใดจะอยู่หรือโอนย้ายไปที่ไหนก็แล้วแต่ แต่เมื่ออยู่กับกทม.ก็มีสิทธิได้รับ "ค่าเช่าบ้านครู" ที่เป็นสวัสดิการชั้นดีที่มอบให้ครูกทม.

 

"ค่าเช่าบ้านครู" อาจมีแรงดึงดูดใจให้คนอยากเป็นครูกทม.หรือไม่ อาจจะไม่สำคัญ ความสำคัญอยู่ที่มีสวัสดิการให้ครู และตนมีความเชื่อลึก ๆ ว่า ส่วนหนึ่งโอนย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่ออยู่กับบิดามารดาและบุตรหลาน แต่ส่วนหนึ่งอาจจะดึงคนเก่ง ๆ และขยันให้อยู่กับ กทม.ได้ต่อไป 

 

นอกเหนือจากเหตุผลโอนย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา ทำไมไม่จัดสวัสดิการให้คนที่อยู่ เพราะอะไร ในขณะที่ครูเทศบาลและครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดยังได้รับสิทธิเบิก "ค่าเช่าบ้านครู" ได้ ซึ่งครูกทม.หลายคนก็ประสงค์จะโอนย้ายไปเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็ด้วยเหตุผลนี้เหมือนกัน

 

ดังนั้น "ค่าเช่าบ้านครู" จึงเป็นสวัสดิการที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในเมืองกรุงได้ และถ้าหากจะดำเนินโครงการสวัสดิการบ้านครู กทม.ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและคงที่แล้ว ย่อมไม่ต้องพูดถึง คุณภาพชีวิตครูกทม.ในเมืองกรุงดีขึ้นแน่ ๆ ครู กทม.จะอยู่ใน กทม.อย่างมีความสุขมากขึ้น

 

"ด้วยเหตุนี้เอง ผมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอเรื่องนี้ต่อผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตครู กทม.ให้ดีขึ้น เพิ่มขึ้นกว่าเดิมให้จงได้ โดยยื่นเรื่องผ่านพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ซึ่งทางพรรคโดยท่าน ส.ส.ดร.ปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน จะทำการหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นี้ ขอให้ทุกท่านโปรดติดตามชมและฟังข้อหารือนี้ ผ่านช่องทางที่มีการถ่ายทอดสดการประชุมฯ ในเวลา 09.30-10.30 น.จึงขอให้กำลังใจพี่น้องครู กทม.ทุกท่าน " นายไกรทอง กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ