ข่าว

ฟ้องอาญาผู้สอบบัญชี "ดาราเทวี" เหตุ ตกแต่งบัญชี

ฟ้องอาญาผู้สอบบัญชี "ดาราเทวี"  เหตุ ตกแต่งบัญชี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ฟ้องอาญาผู้สอบบัญชี "ดาราเทวี" เหตุเพราะตกแต่งบัญชี ร้องให้เพิกถอนการรับอนุญาตสอบบัญชี บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

         นาย จำปา โพธินาม ผู้ถือหุ้นบจก.โรงแรมดาราเทวี และบจก.ดาราเทวี เปิดเผยว่า ได้ยื่นฟ้องคดีอาญา  ผู้สอบบัญชีของทั้ง 2 บริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท IFEC ด้วย โดยยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2 คดี เป็นคดีเลขที่ อ.30/2565 และ อ.35/2565 และยื่นกล่าวโทษ ผู้ตรวจสอบบัญชี ต่อสภาวิชาชีพบัญชี และร้องขอให้สำนักงานก.ล.ต.เพิกถอนการเป็นผู้รับอนุญาตสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

            นายจำปา เปิดเผยว่า ผู้ตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินอันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ สำนักงานก.ล.ต. กำหนด ทั้งยังยินยอมและร่วมมือกับกรรมการของบจก.โรงแรมดาราเทวี กระทำ ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอนหรือปลอมเอกสารทางบัญชีอันไม่เป็นไม่ตามความเป็นจริงอย่างเช่น ยอมให้กรรมการบริษัทโรงแรมดาราเทวีจำกัด โอนย้ายเงินรายได้ทั้งหมดไปยังบัญชีอื่นเพื่อซ่อนเร้นไม่ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายึดอายัดได้ หรือการยอมให้ออกใบกำกับภาษีในนามของบจก.โรงแรมดาราเทวีซ้ำ เพื่อตกแต่งงบการเงินและจงใจให้ผู้ใช้งบการเงินของบจก.โรงแรมดาราเทวี เห็นว่ากิจการมีรายได้ แต่ทว่าไม่มีเงินสดเข้าสู่บัญชีธนาคารของบริษัทเลย โดยการกระทำทั้งหมดนั้นกรรมการและผู้สอบบัญชีรู้อยู่แล้วว่าหากมีเงินถูกโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารของบจก.โรงแรมดาราเทวี จะต้องถูกเจ้าหนี้อายัดทรัพย์ ดังนั้นการกระทำเหล่านี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย้ายเพื่อซ่อนเร้นรายได้จากการถูกเจ้าหนี้อายัดทรัพย์  เป็นการโกงเจ้าหนี้และทำให้เจ้าหนี้เสียหาย

         ทางผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ให้การรับรองงบการเงินประจำปี 2563 ทั้งที่มิได้เปิดเผยประเด็นดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความผิดทั้งพระราชบัญญัติการบัญชี 2543  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 และกฎหมายภาษีอากร ฉะนั้นแล้ว นายจำปาผู้ถือหุ้นจึงมีความเห็นว่า
สำนักงานก.ล.ต ควรรีบบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับผู้สอบบัญชี
เนื่องจากความผิดเหล่านี้ส่งผลกระทบในวงกว้างและไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หากสอบสวนแล้วสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า ผู้สอบบัญชี ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ขาดคุณสมบัติ สำนักงานก.ล.ต. ควรจะต้องรีบพิจารณาสั่งการตักเตือนและพักการให้ความเห็นชอบ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ มีความรับผิดชอบและ ปฏิบัติงานรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด