ข่าว

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดประกวด "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดประกวด "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดประกวด "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" เฟ้นหาสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนรุ่นใหม่ ท้้งด้านชอฟแวร์ การประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาหารไทย พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร และสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน

วันนี้ (25 มกราคม 2565) ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์และประธานอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ , นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ,  นายปรีชา ภู่สมบัติขจร ผู้อำนวยการเทคนิคอุตรดิตถ์ , นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการการอาชีพพิชัย , นายเทียน รั้งกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์  , นายพณิชย์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จาก 6 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดประกวด "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน  ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน  เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 5 ผลงาน เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับภาคต่อไป

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดประกวด "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"

สำหรับการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"ประจำปีการศึกษา 2564 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
     - ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมชอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว(Software & Embedded System Innovation)
     - ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
     - ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย
     - ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
     - ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดประกวด "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"

โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ , วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ , วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  , วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ , วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ และ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น จำนวน 65 ผลงาน 

( ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าว จ.อุตรดิตถ์ )

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด