ข่าว

"ประวิตร" ลงพื้นที่ ชัยนาท-สิงห์บุรี ลุยแก้ปัญหา "ภัยแล้ง"

"ประวิตร" ลงพื้นที่ ชัยนาท-สิงห์บุรี ลุยแก้ปัญหา "ภัยแล้ง"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พล.อ.ประวิตร ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช.ลงพื้นที่ ชัยนาท-สิงห์บุรี ลุยแก้ปัญหา "ภัยแล้ง" เผย 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำแค่ร้อยละ 36 สั่งทุกหน่วยงานเร่งรัดแผนงานที่ได้รับงบประมาณให้เสร็จโดยเร็ว

วันนี้ (25 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ชัยนาท และ จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 64/65 และแผนบริหารจัดการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับ และนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) รายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวม การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 64/65 จากนั้นผู้แทนกรมชลประทาน ได้นำเสนอแผนบริหารจัดการน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางในช่วงแล้งนี้  เนื่องจากสถานการณ์น้ำปัจจุบันของ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565) ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การรวมกันอยู่ที่ 6,616 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 36 โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

สำหรับสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65 พื้นที่เขตชลประทาน 22 จังหวัด ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำข้างเคียง มีการเพาะปลูกเกินแผน วันนี้จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงแผนการปลูกข้าวนาปรังในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจากการผันน้ำเข้าทุ่งในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อเร่งชดเชยผลกระทบเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำทำนาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก

"ประวิตร" ลงพื้นที่ ชัยนาท-สิงห์บุรี ลุยแก้ปัญหา "ภัยแล้ง"

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามแผนที่วางไว้  ได้กำชับให้ สทนช. กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงมหาดไทย ควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)  เห็นชอบ  รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณให้เสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะโครงการที่ได้รับงบกลางไปแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังคงมุ่งมั่นบูรณาการขับเคลื่อนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำในทุกมิติอย่างเป็นระบบและเกิดความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

"ประวิตร" ลงพื้นที่ ชัยนาท-สิงห์บุรี ลุยแก้ปัญหา "ภัยแล้ง"

ด้าน นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า นอกจากการติดตามแผนบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้ว  รองนายกรัฐมนตรียังได้ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน  โดยมอบให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมเรื่องที่ดิน  การสำรวจ และออกแบบของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และโครงการแก้มลิงหนองอ้อ จ.สิงห์บุรี โดยให้ สทนช. กำกับขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว  ทั้งยังเน้นย้ำจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

"ประวิตร" ลงพื้นที่ ชัยนาท-สิงห์บุรี ลุยแก้ปัญหา "ภัยแล้ง"

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลหัวป่า ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 1,400  ไร่ ด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด