ข่าว

"สำนักงานเขตหลักสี่" พร้อมจัดการเลือกตั้งซ่อมแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สำนักงานเขตหลักสี่" จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งพร้อมสำหรับการเลือกตั้งซ่อม วันที่ 30 มกราคมแล้ว

สำนักงานเขตหลักสี่ จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม ในวันที่ 30 มกราคม 65

สำหรับการเลือกตั้งส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในส่วนของพื้นที่เขตหลักสี่ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 122 หน่วย แบ่งเป็นแขวงทุ่งสองห้อง 91 หน่วย และแขวงตลาดบางเขน 31 หน่วย แบ่งการจัดอบรมเป็น 2 รุ่น เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,100 คน ระหว่างวันที่ 23 – 23 มกราคมที่ผ่านมา

"สำนักงานเขตหลักสี่" พร้อมจัดการเลือกตั้งซ่อมแล้ว

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่กทม.มีทั้งสิ้น 8 พรรคการเมืองดังนี้

 

"สำนักงานเขตหลักสี่" พร้อมจัดการเลือกตั้งซ่อมแล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ