ข่าว

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุด เพิ่มเงิน 600 บาท ใครได้บ้างเช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุดเติมเงินในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาทนาน 3 เดือน สูงสุด 600 บาท สามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง และกลุ่มไหนได้สิทธิเช็ครายละเอียด

เกาะติดมาตราการ ช่วยเหลือเยียวยา ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 วงเงิน 1,351.981 ล้านบาท รวมวงเงิน 9.4 พันล้านบาท ตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เพิ่มเติมวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้มีรายได้น้อย ดังนี้

ได้ดำเนินการตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่า
บริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565

 

กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใด จะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป  รวมระยะเวลาโครงการเป็นวงเงินรวม 8,071 ล้านบาท ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรับจำนวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน

 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 จำนวน 2.25 ล้านคนที่ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 

 

โดยซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน

 

อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหือเป็นพิเศษนั้น ครม.มีจุดประสงค์ที่จะกระจายความช่วยเหลือไปผู้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้

logoline