ข่าว

ปั้น ผู้ประกอบการ ดูแล "ผู้สูงอายุ" ใช้เวลาเพียง130 ชั่วโมง

ปั้น ผู้ประกอบการ ดูแล "ผู้สูงอายุ" ใช้เวลาเพียง130 ชั่วโมง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะสาธารณสุขศาสตร์ "ราชภัฏวไลยอลงกรณ์" อบรมหลักสูตรเป็น ผู้ประกอบการ ดูแล "ผู้สูงอายุ" และผู้มีภาวะพึ่งพิง ใช้เวลาเพียง 130 ชั่วโมง เปิดรับสมัครแล้ว เผยหลักสูตรได้รับการรับรองจาก สบส. ผู้ที่ผ่านการอบรมสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุได้เลย

อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดเผยว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันแรกๆ ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรกลางในการเปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแล  “ผู้สูงอายุ” หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ด้วยระยะเวลาอบรมจำนวน 130 ชั่วโมง 

 

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ประสงค์จะขอรับการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้เข้ารับการอบรม เพื่อสามารถสมัครขอรับการทดสอบฯ ดังกล่าวของกรม (สบส.) กระทรวงสาธารณสุขได้

“ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีความพร้อมทั้งในด้านศักยภาพของบุคลากรผู้ให้ความรู้ที่เป็นคณาจารย์ในศาสตร์ สาขาวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข รวมถึงนักกายภาพบำบัดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

 รวมถึง มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย จำนวนเพียงพอที่จะรองรับผู้เข้าร่วมอบรมสำหรับการฝึกปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือและหุ่นจำลองเสมือนจริง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และเอกสารประกอบการอบรม ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น เปิดทำการอบรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว” อาจารย์ ดร.รัฐพล กล่าว

อาจารย์ ดร.รัฐพล กล่าวต่อว่า หลักสูตรดังกล่าวนี้ จัดขั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ข้อกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักจรรยาบรรณในการดำเนินการดูแล "ผู้สูงอายุ"

 

รวมถึงวิธีการบริหารจัดการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และรูปแบบการจัดอบรมของเรา ได้ออกแบบมาให้เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติการมาตรการป้องกันตามแนวทางของภาครัฐ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

“ในเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมนั้น จะต้องเป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ หรือกรณีสำเร็จการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในลักษณะการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงานจากผู้ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง” อาจารย์ ดร.รัฐพล กล่าวในที่สุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด