ข่าว

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เผยผลการดำเนินงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร(PLC)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"

ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี กล่าวว่า โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพ "เมล็ดพันธุ์" ดำเนินการโดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปรกรณ์ปรับปรุงสภาพ "เมล็ดพันธุ์" จำนวน 2 รายการ คือ 1. ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร (PLC) จำนวน 18 ศูนย์ฯ งบประมาณ 82,498,988 บาท และ 2. เครื่องชั่งบรรจุพร้อมระบบจัดเรียงอัตโนมัติโรงงานA2(แขนกล) จำนวน 20 ศูนย์ฯ งบประมาณ 319,199,888 บาท

 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ส่วนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับจัดสรรเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพ"เมล็ดพันธุ์" ในโรงงาน A2 จำนวน 2 รายการ ได้แก่

 

1. ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร (PLC) วงเงินงบประมาณ 4,583,277.11 บาท

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

- ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรและทรัพย์สินของทางราชการ

 

- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 

- รองรับการทำงานของเครื่องจักรที่เพิ่มมากขึ้นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

ข้อดี คือ

- สะดวกในการใช้งาน

 

- สามารถตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ได้ทางจอมอนิเตอร์

 

-ทวนสอบประวัติการทำงาน การชำรุดได้ง่ายจากหน่วยความจำ บัดนี้ได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบพร้อมทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

 

2.เครื่องชั่งบรรจุพร้อมระบบจัดเรียงอัตโนมัติโรงงาน A2 (แขนกล) วงเงินงบประมาณ 15,959,994.40 บาท 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของโรงงาน A2 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายการผลิต

 

- ลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรง

 

- เพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

 

ข้อดี คือ โรงงานเก่าประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการบรรจุ 3.5 ตันต่อชั่วโมง ส่วนโรงงานใหม่ประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการบรรจุ 8.75 ตันต่อชั่วโมง

 

ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบพร้อมทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

จากโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีมีกำลังการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ได้ในจำนวนที่เยอะขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง หากเกษตรกรมีความสนใจอยากซื้อ "เมล็ดพันธุ์ข้าว"สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 431 หมู่ 7 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หรือโทรสั่งจองได้ที่ 042-237-089 ต่อ 115 และ 089-226-2667

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด