ข่าว

ชลประทานกาฬสินธุ์ยืนยัน แล้งนี้มีน้ำพอใช้

ชลประทานกาฬสินธุ์ยืนยัน แล้งนี้มีน้ำพอใช้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผอ.โครงการชลประทานกาฬสินธุ์เผย ภาวะฝนทิ้งช่วงยังไม่ส่งผลต่อปริมาณน้ำชลประทาน ภาพรวม 17 อ่างมีน้ำ 60%  ยืนยันเพียงพอใช้พ้นฤดูแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประกอบอาชีพของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง  ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานของ จ.กาฬสินธุ์ ว่า ขณะนี้มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อการยังชีพและจำหน่าย เช่น ข้าวนาปรัง ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว พืชตระกูลแตงอื่น ๆ
 
นายเกริงกรุง สุภัควนิช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เปิดเผยถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่ง ภายใต้การดูแล ว่า ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้งนี้

ชลประทานกาฬสินธุ์ยืนยัน แล้งนี้มีน้ำพอใช้

สำหรับพื้นที่ใช้น้ำของโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทำการเกษตร โดยเฉพาะปลูกข้าวนาปรังประมาณ 1 หมื่นกว่าไร่ ในภาพรวมมีการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เฉลี่ยมีปริมาณร้อยละ 60 ซึ่งถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมา มีเพียงอ่างเก็บ 4 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก ต.ยางตลาด , อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด , อ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า อ.ห้วยเม็ก และอ่างลำพะยังตอนบน อ.เขาวง เท่านั้น ที่มีปริมาณต่ำว่าร้อยละ 30 แต่ยังก็เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค  

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ยังกล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ ว่า มีการวางแผนรับมือภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดสรรเป็นน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอถึงต้นฤดูฝน เช่น มีการกักเก็บน้ำในช่วงเกิดภาวะน้ำท่วมตามแนวแม่น้ำชี อ.ฆ้องชัย เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ , มีการจัดการน้ำทั้งในส่วนของการเกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมให้เพียงพอ , เตรียมเครื่องสูบน้ำ โดยประสานการทำงานร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสูบน้ำระยะไกล ในกรณีเกิดภัยแล้ง , สร้างการรับรู้การใช้น้ำให้กับประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกร ไม่ปล่อยน้ำทิ้ง ใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะไม่ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ 

สำหรับฤดูแล้งนี้ ทางโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตั้งเป้าใช้น้ำในภาพรวม 24 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ถึงปัจจุบันใช้ไปครึ่งเดียว คือ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ยืนยันว่าภาวะฝนทิ้งช่วงในขณะนี้ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

( จักรพงษ์ ระวิวรรณ / ชมพิศ ปิ่นเมือง จ.กาฬสินธุ์ )

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด