ข่าว

กรมข้าวจัดอบรมใช้ "โดรนการเกษตร" ปูทางเกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

กรมข้าวจัดอบรมใช้ "โดรนการเกษตร" ปูทางเกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการข้าวใช้ "โดรนการเกษตร" ปูทางให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ "โดรนทางการเกษตร" เพื่อการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รุ่นที่ 1 โดยมีนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กรมข้าวจัดอบรมใช้ "โดรนการเกษตร" ปูทางเกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

นายณัฏฐกิตติ์ เปิดเผยว่า การใช้ "โดรนทางการเกษตร" ในประเทศไทยมีความนิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้นซึ่งมีการนำไปใช้ในการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูข้าวเป็นหลัก ช่วยให้มีการใช้แรงงานและเวลาที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิมของเกษตรกร ซึ่งการที่นำโดรนมาใช้ในแปลงนา ผู้รับจ้างฉีดพ่นและเกษตรกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ "โดรนสำหรับการเกษตร" เพื่อให้การฉีดพ่นสารมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำ

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมกับบริษัทอะโกรโรโบติกส์ จำกัด จัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อช่วยให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าใจและตระหนักถึงการใช้ "โดรนทางการเกษตร" อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม และอำนวยความสะดวกในภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น

กรมข้าวจัดอบรมใช้ "โดรนการเกษตร" ปูทางเกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ในการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว และผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 50 ราย โดยเนื้อหาการอบรมจะเป็นการใช้ "โดรนทางการเกษตร" ฉีดพ่นอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวอย่างปลอดภัยรวมถึงการสาธิตการใช้ "โดรนทางการเกษตร" เพื่อการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 อบรมในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จำนวน 50 คน และครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จำนวน 50 คน รวมผู้เข้ารับอบรมทั้งสิ้น 100 คน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด