ข่าว

"บิ๊กป้อม" ขึ้นเหนือควง พล.อ.วิชญ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ไร้ ธรรมนัส

"บิ๊กป้อม" ขึ้นเหนือควง พล.อ.วิชญ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย  ไร้ ธรรมนัส
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บิ๊กป้อม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกฯ ขึ้นเหนือ ควง บิ๊กน้อย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ว่าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย แต่ไร้ ร.อ.ธรรมนัส เคียงข้าง- ด้าน อาจารย์แหม่ม นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ยังตามติด ลงพื้นที่เชียงราย แก้ปัญหาแล้ง

 21 ม.ค. 65  "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกฯในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและคณะเดินทางไปปฏิบัติราชการภาคเหนือ จ.เชียงราย เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เวียงหนองหล่มและโครงการขุดลอกหนองมโนราห์โดยเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปหอประชุมเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

โดยมีพลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พลเอกณัฐ อินทรเจริญ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ร่วมคณะโดยพล.อ. วิชญ์ ที่จะไปเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ชะลอเอาไว้ก่อนเพื่อรอ กกต.ตรวจสอบในเรื่องข้อกฎหมาย 

 

โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย ต้อนรับและสรุปรายงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัด  จากนั้นรับฟังภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของประเทศและภาคเหนือ จาก สทนช. และการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ เวียงหนองหล่ม และพื้นที่บริเวณโดยรอบ จาก ผอ.สทนช.ภาค1 และผอ.โครงการชลประทานเชียงราย

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า โดยสรุปเวียงหนองหล่ม เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ ประมาณ 14,000 ไร่ เป็นพื้นที่รับน้ำฝน 187 ตร.กม. มีน้ำท่าเฉลี่ย 72 ล้าน ลบ.ม./ปี ปัจจุบันมีความจุเก็บกัก 8 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ 20 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรองรับการอุปโภคบริโภค 10,008 ครัวเรือน

 

จากนั้นได้รับฟังผลการดำเนินงานการขุดลอกหนองมโนราห์ จาก นพค.35 และมีความคืบหน้าเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างน่าพอใจ  สำหรับหนองมโนราห์ เป็นแหล่งน้ำสภาพปิดรับน้ำจากน้ำฝนเป็นหลัก มีพื้นที่ 139 ไร่ เดิมกักเก็บน้ำได้ไม่เกิน 300,000 ลบ.ม. และได้รับการสนับสนุนงบกลาง ปี64 เมื่อครั้ง "พล.อ.ประวิตร " ลงพื้นที่ เมื่อ23ธ.ค.63 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาเพิ่มการกักเก็บ ต้ังเป้าไม่เกิน 400,000 ลบ.ม. หากดำเนินการเสร็จสิ้น จะสามารถใช้ประโยชน์ อย่างเพียงพอ ครอบคลุม 8หมู่บ้าน 5,457 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร กว่า 500ไร่ ต่อไป

"พล.อ.ประวิตร" ได้กล่าวมอบนโยบายที่สำคัญ โดยเน้นให้ สทนช. เร่งจัดทำและศึกษาแผนแม่บท พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู เวียงหนองหล่ม ให้เสร็จโดยเร็ว พร้อมกำชับจังหวัด,กรมชลประทาน,กรมทรัพยากรน้ำ,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งปฏิบัติตามแผนงานให้เสร็จทันเวลา เพื่อแก้ปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย อย่างทั่วถึงต่อไป

 

จากนั้น "พล.อ.ประวิตร" และคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การขุดลอกหนองมโนราห์ ในพื้นที่ซึ่ง นพค.35 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและได้พบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ "พล.อ.ประวิตร" และรัฐบาล ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งชาวบ้านจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และการประมง และในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้มอบ เครื่องตรวจ ATK จำนวน 500ชุด ให้กับ รพ.แม่จัน เพื่อใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นพ.รัฐกานต์ ปารมี ผอ.รพ.แม่จัน เป็นผู้รับมอบ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด