ข่าว

เปิด 3 ขั้นตอน ชำระ "ภาษีรถ" ออนไลน์ ประจำปี 2565

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมการขนส่งทางบก" เปิด 3 ขั้นตอน ชำระ "ภาษีรถ" ออนไลน์ ประจำปี 2565 มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง อ่านได้ที่นี่

"กรมการขนส่งทางบก" แนะนำ 3 ขั้นตอน "ชำระภาษีรถออนไลน์" ประจำปี 2565 สะดวก ไม่ต้องเดินทาง เจ้าของรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อนชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้ทันที

 

 

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การชำระภาษีรถประจำปี ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี ซึ่งหาก รถยนต์ที่ใช้อยู่นั้นยังมีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี หรือ รถจักรยานยนต์ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกได้ทันที 

 

 

และในปัจจุบันรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งานนานกว่านั้น สามารถยื่นชำระผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วเช่นกัน แต่ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อน

 

เปิด 3 ขั้นตอน ชำระ "ภาษีรถ" ออนไลน์ ประจำปี 2565

การชำระภาษีรถประจำปี

สามารถทำ ได้ทั้งที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax  ดังนั้น เพื่อให้เจ้าของรถมีความพร้อมและสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย กรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำขั้นตอนการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ 3 ขั้นตอน ดังนี้

 

ขั้นตอนที่หนึ่ง ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปี เพื่อวางแผนการชำระ "ภาษีรถ" ประจำปีล่วงหน้า โดยปกติวันครบอายุภาษีรถจะตรงกับวันที่และเดือนในการจดทะเบียนรถครั้งแรก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือรถ หรือเครื่องหมายการเสียภาษี หรือตรวจสอบที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ ที่เมนู สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี ปรากฏข้อมูลทั้งวันครบอายุภาษีรถ อัตราค่าภาษีที่ต้องชำระ และหากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนระบบจะแจ้งให้เจ้าของทราบด้วย ซึ่งเมื่อทราบวันครบกำหนดแล้ว สามารถวางแผนชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี

 

ขั้นตอนที่สอง เตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย คู่มือรถฉบับจริง หรือ สำเนา, หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และหากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพ เช่น รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำเข้าตรวจกับสถานตรวจสภาพรถก่อน

 

 

ขั้นตอนที่สาม ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ทั้งนี้ ตามปกติแล้วการชำระภาษีรถประจำปี สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง

 

 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำให้ชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

 

 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด