ข่าว

"กัญชา" พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แล้ว ส่งไม้ต่อ คกก.ป.ป.ส. 25 ม.ค.นี้

มติที่ประชุม คกก. ควบคุมยาเสพติด ปลดล็อก "กัญชา" พ้นรายชื่อ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แล้ว ส่งต่อ เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(คณะกรรมการ ป.ป.ส.) เห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันอังคารที่ 25 ม.ค. 2565 นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ (20 มกราคม 2565) ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มีมติเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. .... ซึ่งไม่มีการระบุ "กัญชา" เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ถือว่าเป็นการปลดล็อค "กัญชา" ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการพัฒนาพืช "กัญชา" กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน โดยเตรียมเสนอร่างฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด วันที่ 25 มกราคม 2565 นี้

\"กัญชา\" พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แล้ว ส่งไม้ต่อ คกก.ป.ป.ส. 25 ม.ค.นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดฯ ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเมื่อร่างฯ ฉบับนี้ขึ้นไปยังคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติ ต้องถือว่าเป็นร่างฯ ที่ได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการทุกชั้นตอนแล้ว ตั้งแต่อนุกรรมการ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เหลือเพียงนำส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และขอให้ความมั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อที่ประชุมของรัฐสภาเมื่อครั้งเข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้ใช้เวลามากกว่า 2 ปีครึ่งในการดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ความตั้งใจที่จะดูแลปัญหาปากท้องของประชาชน เป็นทางเลือกในการเสริมสร้างรายได้ประกอบอาชีพ และจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง มียาที่มารักษาโรคอันทรมานต่าง ๆ จาก "กัญชา" ได้


วันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนของคณะกรรมการ ป.ป.ส.ที่จะต้องให้การรับรองร่างฯ  ระบุชื่อยาเสพติดประเภทที่ 5 ฉบับใหม่นี้ ซึ่งทำมาให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2564 ไม่มีคำว่า "กัญชา" อยู่ ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ประโยชน์ของบ้านเมือง "กัญชา" ไม่ใช่ยาเสพติด แต่จะมาเป็นพืชเศรษฐกิจอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนคนไทย สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด

 

สำหรับการปลูก "กัญชา" ขณะนี้ประชาชนสามารถปลูกในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน นำไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตยาที่มาใช้รักษาผู้ป่วย

ได้อนุมัติให้ปลูกไปแล้วมากกว่า 4,000 ไร่ สิ่งที่ทำในวันนี้ คือการทำให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการปลูกเพื่อนำมาใช้เป็นสินค้า ใบ ราก และต้น นำมาขายได้ ส่วนดอกที่สกัดมาแล้ว THC ไม่เกิน 0.2% สามารถนำมาสร้างรายได้ได้ ซึ่งเป็นระดับที่องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าเป็นประโยชน์ ส่วน CBD เป็นส่วนที่มีประโยชน์ซึ่งได้เข้ามาควบคุมแล้ว

สำหรับการนำมาสูบซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะมีการออกกฎหมายและ พ.ร.บ.มารองรับ ควบคุมเหมือนพืชกระท่อม ที่กระทรวงสาธารณสุขและ อย.ให้การพิจารณาสนับสนุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงรายได้ ปากท้องประชาชน และทางการแพทย์เป็นหลัก ส่วนเรื่องอนุสัญญาระหว่างประเทศได้ระบุไว้ว่า หากใช้ทางการแพทย์และการวิจัยใช้พัฒนาเทคโนโลยีเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนสามารถทำได้ ซึ่งจะมีการชี้แจงต่อไป

\"กัญชา\" พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แล้ว ส่งไม้ต่อ คกก.ป.ป.ส. 25 ม.ค.นี้

ข่าวที่น่าสนใจ