ข่าว

เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย ประกาศแล้ว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ล่าสุด 77 จังหวัด จังหวัดใดมีประชากร หญิงชายมากน้อยเท่าไหร่บ้าง เช็คเลย  

 

19 ม.ค.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   ลงนาม โดย ธนาคม จงจิระ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง

 

 

เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง

เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง

อนึ่งสำหรับข้อมูลจำนวนราษฎรที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ นอกจากเป็นประโยชน์ในการจัดทำสถิติ งานวิจัยต่างๆ ในทางการเมืองยังนำมาคำนวณสัดส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้ง และวิเคราะห์ผลการลงคะแนนเลือกตั้งได้อีกด้วย 

 

คลิกอ่าน จำนวนราษฎรทั่วประเทศฉบับสมบูรณ์

 

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ