ข่าว

"โมเดอร์นา ฟรี" ที่สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียน สำหรับผู้สูงอายุ หญิงท้อง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถานเสวภา เปิดลงทะเบียนวัคซีน "ฉีดโมเดอร์นา ฟรี" Moderna สำหรับผู้อายุ และสตรีมีครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เช็ครายละเอียดพร้อมเงื่อนไข และช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" Moderna โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ อายุตั้งแต่ 18 ปี ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" Moderna จำนวน 2 เข็ม

 

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน
ช่องทางลงทะเบียน : https://vaccine-trcs.kcmh.or.th/

โดยสามารถเลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 19,20 ม.ค. 2565 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 17 ก.พ. 2565

2. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว  โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม


ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

ช่องทางลงทะเบียน : https://trcs-booster.kcmh.or.th


โดยสามารถเลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 19,20,21,22 ม.ค. 2565

 

เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกวันและเวลารับวัคซีน และกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

"โมเดอร์นา ฟรี" ที่สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียน สำหรับผู้สูงอายุ หญิงท้อง

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน  : ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯทั้งนี้หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย และกรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ