ข่าว

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ" มิตรแท้ชาวนา ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานจีเอพี

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ" มิตรแท้ชาวนา ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานจีเอพี(GAP) ให้ความรู้เรื่องของเมล็ดพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำนาแบบปักดำและการทำนาแบบหยอดที่สามารถช่วยลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวลงกว่าครึ่งหนึ่ง

ชาวนาไทยหลายคนประสบปัญหาปลูกข้าวไม่ได้คุณภาพ ต้นทุนการผลิตสูง หมดหนทางแก้ เช่นเดียวกันกับชาวนาจังหวัดบึงกาฬที่ขายข้าวแต่ละครั้งก็แทบไม่เหลือกำไร กรมการข้าวหน่วยงานด้านข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว"และศูนย์วิจัยข้าวอยู่ทุกภูมิภาค ที่ค่อยเคียงคู่ช่วยเหลือชาวนาไทย

 

นายวงศ์สอน อิ่มใจ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ พวกเราชาวนาล้มลุกคลุกคลานมาเยอะมาก เจอทุกปัญหา เกษตรกรจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ" กรมการข้าว ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการฯ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องของเมล็ดพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำนาแบบปักดำและการทำนาแบบหยอดที่สามารถช่วยลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวลงกว่าครึ่งหนึ่ง การดูแลแปลงนาข้าวในทุกระยะ การกำจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพืช ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่ถูกต้องทั้งวิธีการและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถนำข้าวไปทำเป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับการปลูกในฤดูกาลต่อไป
 

\"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ\" มิตรแท้ชาวนา ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานจีเอพี

นายพีรพัฒน์ โทนธนู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ มุ่งเน้นเเละให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดบึงกาฬ ให้มีศักยภาพในการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว" ให้ดียิ่งขึ้น เเละมีความเป็นมืออาชีพ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬมีการส่งเสริมความรู้ให้เเก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งในด้านทฤษฎี เเละปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการจัดทำแปลงนาสาธิตต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว ในรูปแบบของศูนย์บริการชาวนา

 

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานทางการเกษตรที่ดี  (Good Agricultural Practice) หรือ GAP เเละการผลิตข้าวตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การบริหารจัดการโรคและแมลงในนาข้าวที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการส่งเสริมในรูปแบบโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เป็นต้น

\"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ\" มิตรแท้ชาวนา ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานจีเอพี

โดยโครงการดังกล่าวนอกจากจะส่งเสริมให้ความรู้ยังมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องแปรรูปข้าว เป็นต้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต เเละต่อยอดทางการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น

สำหรับกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ของเราไม่เพียงแต่จะผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"เท่านั้น แต่ยังนำข้าวมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวสารขัดสีสุญญากาศ น้ำชาจากข้าวบรรจุขวด ซึ่งในอนาคตกลุ่มจะพัฒนาพื้นที่สร้างเป็นโรงคัดบรรจุเพื่อแปรรูปที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยยกระดับข้าวไทยและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ฯ ของเราเป็นอย่างมาก นายวงศ์สอน อิ่มใจ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ กล่าวเพิ่มเติม

 

เรียกได้ว่าไม่ง่ายและก็ไม่ยาก กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และยังมีการรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ที่เป็นจุดแข็งในการต่อรองการซื้อขายได้ และยกระดับคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานระดับสากล
 

ข่าวยอดนิยม