ข่าว

ศาลปกครองกลาง สั่งคุ้มครองชั่วคราว สืบพงษ์ "อธิการบดีรามคำแหง" ปมโดนถอดถอน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศาลปกครองกลาง ได้อ่านคำพิพากษา สั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มีมติเสียงข้างมากให้ถอดถอน นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ออกจากตำแหน่งอธิการบดี  ซี่งต่อมา นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว 

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลาง ได้อ่านคำพิพากษา สั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายสืบพงษ์ จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันที่ 18 ม.ค.นี้ด้วย 

ศาลปกครองกลาง สั่งคุ้มครองชั่วคราว สืบพงษ์ \"อธิการบดีรามคำแหง\" ปมโดนถอดถอน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.64  ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ม.ร.) ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำเเหง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยดร.สุพจน์ อร่ามวัฒนา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และรศ.ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภามหาวิทยาลัย แถลงข่าว มติถอดถอนอธิการบดีคนปัจจุบัน(นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่)


โดยศ.ดร.สมบูรณ์ ระบุว่า  ที่ประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม มีการหารือร่วมกันในหลายเรื่องและหนึ่งในนั้น มีการหารือประเด็นถอดถอน นายสืบพงษ์ ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือเรื่องดังกล่าวและเสียงข้างมากเห็นว่า อธิการบดีไม่สมควรดำรงตำแหน่งอีกต่อไป ทั้งนี้ในการประชุมวันดังกล่าว มีกรรมการสภาฯเข้าร่วม 22 ราย ประกอบด้วยเข้าร่วมประชุมแบบออนไซต์ จำนวน 17 รายและประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม 5 ราย  โดยมีมติถอดถอดอธิการบดี 16 เสียง คัดค้าน 0 และงดออกเสียง 5 เสียง และมีผลในวันที่ 25 ธ.ค.64

 

รศ.ดร.พันธ์เทพ กล่าวว่า การถอดถอนนายสืบพงษ์ เป็นวาระที่สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม โดยในการประชุมครั้งนั้นที่ประชุมได้สอบถามนายสืบพงษ์ ในฐานะอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย ใน 4 ประเด็น คือ

 

1. การฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำเเหงพ.ศ.2541 ตามจดหมายที่ได้มีการแจ้งเลื่อนการประชุม สภามหาวิทยาลัยวันที่ 23 พฤศจิกายน และวันที่ 9 ธันวาคม

 

2. การหารือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เกี่ยวกับเอกสารที่ได้จัดส่งไปให้อว. โดยไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับสภามหาวิทยาลัยก่อน

 

3. การแต่งตั้งอาจารย์ที่กำลังอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

 

4. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยรามคำเเหง

เจ้าหน้าที่และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบดอกไม้ให้กำลังใจ สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต่อมานายสืบพงษ์ ได้ทำคำฟ้องสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงและพวก  ต่อศาลปกครอง ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

ศาลปกครองกลางได้นัดอ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา สั่งทุเลาการบังคับคำสั่งการปกครองที่ให้ถอดถอน   นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น  

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ