ข่าว

ด่วน"ไข้หวัดนกระบาด"ราชกิจจาฯเผยประกาศปศุสัตว์ชะลอนำเข้าไก่หลายประเทศ

ด่วน"ไข้หวัดนกระบาด"ราชกิจจาฯเผยประกาศปศุสัตว์ชะลอนำเข้าไก่หลายประเทศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หมูเจอโรคASFไม่พอ ล่าสุดไข้หวัดนกระบาดในสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ออกประกาศสั่งชะลอนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากหลายประเทศ ประกาศลงราชกิจจาฯแล้ว

พลันสถานการณ์หมูแพงจากกรณีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือโรค ASF ยังไม่ทันจาง ได้มีการระบาดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ชนิด H 5 N1 ในหลายประเทศ ทำให้ น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ ลงนามในประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกในสามประเทศแล้วประกาศลงราชกิจจาฯ แล้ว  

 

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จำนวน 3 ฉบับ

 

ฉบับแรก ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ฉบับสอง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ฉบับสาม ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

อย่างกรณีการชลอนำเข้าสัตว์ปีกจากแอฟริกาใต้ระบุว่า  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก หรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  ร ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น จะสิ้นสุดการบังคับใช้ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

 

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ชนิด H 5 N1 ในพื้นที่ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : OIE ) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจาย ไปอย่างกว้างขวางได้

 

โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค หรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุขภาพ ของประชาชนในประเทศ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากของสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

 

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม>>>>

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด