ข่าว

ผลักดันกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง ร้อยเอ็ด สู่ “หมู่บ้านข้าวหอมมะลิโลก”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผลักดันกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง จ.ร้อยเอ็ดสู่ “หมู่บ้านข้าวหอมมะลิโลก” แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิดีที่สุดของไทย สู่ครัวโลก 

“หมู่บ้านข้าวหอมมะลิโลก" แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิดีที่สุดของไทย สู่ครัวโลก หนึ่งในความสำเร็จของเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพการทำนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตข้าวปลอดภัย มุ่งสู่ข้าวอินทรีย์ ปราศจากการใช้สารเคมีตลอดการเพาะปลูก ส่งมอบให้กับผู้บริโภค ได้บริโภคข้าวปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ นำไปสู่ความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรภายในชุมชน
 

การรวมตัวกันเป็นเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการทำเกษตรหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มอำนาจการต่อรอง เกษตรกรสามารถกำหนดราคาข้าวได้ ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณการผลิตและส่งเสริมด้านครุภัณฑ์ต่าง ๆ อีกด้วย
 

ผลักดันกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง ร้อยเอ็ด สู่ “หมู่บ้านข้าวหอมมะลิโลก”

นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์ รองประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้เข้ามาช่วยเหลือ แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิต การดูแลแปลง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดีจากการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดและเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง ส่งผลให้เกิดแปลงสาธิตประจำกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง และได้ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4400-2552)ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ผลักดันกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง ร้อยเอ็ด สู่ “หมู่บ้านข้าวหอมมะลิโลก”

ปัจจุบันกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทองมีสมาชิกทั้งหมด 217 ราย พื้นที่การทำนา 2,951 ไร่ กิจกรรมของกลุ่มคือ การคัดข้าวส่งประกวด ซึ่งเป็นจุดเด่นของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง เนื่องจากมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี ส่งผลให้ผลผลิตดีตามไปด้วย จากการคัดข้าวส่งเข้าประกวดทำให้กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทองได้รับรางวัลระดับประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561-2563 ซึ่งคาดว่าในปีพ.ศ. 2564 จะได้รับรางวัลเช่นกัน ในส่วนของรายได้หลักของกลุ่มคือ การแปรรูปข้าวขาวและข้าวกล้อง รวมไปถึงการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

“การคัดข้าวส่งเข้าประกวดของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง เป็นต้นฉบับของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่ที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้มีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์โดยได้รับเมล็ดพันธุ์ดีจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พัฒนาการทำแปลง วิเคราะห์ดินในการปลูก ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ การถอนพันธุ์ปน การลดความชื้นของข้าว เป็นต้น หลังจากนั้นคุณภาพของข้าวก็ดียิ่งขึ้น จนได้รับรางวัลระดับจังหวัด นำไปสู่รางวัลระดับประเทศ นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์ รองประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง กล่าว
 

​นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์ รองประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองทอง ยังกล่าวอีกว่า สำหรับความเป็นอยู่ของสมาชิก ดีขึ้นมาก สมัยก่อนขายข้าวไม่ค่อยได้ ราคาขายต่ำมากแต่ทุกวันนี้เกษตรกรมีการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดี รู้วิธีการนำผลผลิตไปต่อยอดทางการตลาดคือ การแปรรูปข้าว ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่เมืองทองมีรายได้ที่ยั่งยืน ชีวิตที่มั่นคง อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชนอีกด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด