ข่าว

ครูของครู แนะ "ครูยุคดิจิทัล" ต้องเป็นอย่างไร

ครูของครู แนะ "ครูยุคดิจิทัล" ต้องเป็นอย่างไร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การสอนคนให้มีคุณภาพต้องสอนด้วยคน อย่าให้เทคโนโลยีดิจิทัจเข้ามาแทนที่ครูแต่ให้บทบาทเป็นเครื่องมือในการช่วยครูให้พัฒนาลูกศิษย์อย่างมีคุณภาพ..."ครูยุคดิจิทัล" ต้องเป็นอย่างไร โดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การเป็น “ครูยุคดิจิทัล” ต้องปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน อีกทั้งในเรื่องของเครื่องมือ สื่ออุปรณ์ การสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทาย

 

และต้องใช้ทุกช่วงเวลาในพัฒนาตนเอง และต้องตระหนักถึงศิษย์ในยุคปัจจุบันที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

 

ดังนั้น การที่ครูจะต้องเข้าถึงเทคโนโลยีและรู้เท่าทันดิจิทัจไม่ใช่เพียงแต่เพื่อการสร้างแนวทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังต้องเป็นไปเพื่อการรู้เท่าทันศิษย์ในยุคดิจิทัลอีกด้วย

เพราะเป้าหมายการทำงานของครู คือ การอบรมสั่งสอนให้ความรู้กับนักเรียน พัฒนาศิษย์ ถ้าเมื่อใดที่ครูยังมีความรู้หรือทักษะทางดิจิทัลไม่ทันลูกศิษย์ แล้วความสง่างามทางวิชาการ ความน่าเชื่อถือของครูจะไม่เกิดขึ้น

 

ครูยุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อต่อยอดความรู้ เพิ่มทักษะ ความรู้ หรือแสดงถึงศักยภาพที่ตนมีเพื่อสอนศิษย์ การที่ครูมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์และต่อยอดในการสอน ให้มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เพื่อให้การสอนน่าสนใจ เพิ่มสีสันให้การเรียนให้ไม่น่าเบื่อ และทันต่อความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอีกด้วย

ความเป็นครูนั้นจะต้องมีความเก่งกล้าทางวิชาการแต่ก็ต้องอ่อนโยนต่อการอบรมสั่งสอนนักเรียนจรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็น “ครู” ตลอดจนการเป็นครูที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ยุคดิจิทัล

 

นอกจากการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้ว การดูแลเอาใจใส่นักเรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ครูต้องมีหน้าที่ในการรับฟังปัญหาของลูกศิษย์และพร้อมเข้าใจในทุกปัญหา คอยให้คำปรึกษาในทุกๆ เรื่อง 

 

ปัญหาของลูกศิษย์ยุคดิจิทัล ก็มีปัญหาที่มากขึ้นตามสภาพสังคมในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว การเลียนแบบเพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคม

 

ครูต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับศิษย์ แนะนำสิ่งที่ถูกที่ควรให้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์ยึดครูเป็นหนึ่งในไอดอลประจำใจ การสอนคนให้มีคุณภาพต้องสอนด้วยคน อย่าให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่ครูแต่ให้บทบาทเป็นเครื่องมือในการช่วยครูให้พัฒนาลูกศิษย์อย่างมีคุณภาพ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด