ข่าว

พะเยา-เชียงราย ชูเป็นพื้นที่ผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"คุณภาพ

พะเยา-เชียงราย ชูเป็นพื้นที่ผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"คุณภาพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พะเยา-เชียงราย ชูเป็นพื้นที่ผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว"คุณภาพ โดยมีเป้าหมายการผลิตมากกว่า 3,000–3,500 ตันต่อปี

พอทำคนเดียว ก็ไม่มีความรู้ ไม่มีคนช่วย เคยปลูกข้าวแบบไหนมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษก็ทำตาม ๆ กันมา สุดท้ายต้นทุนก็สูง ผลผลิตข้าวก็ได้น้อย ขายข้าวก็ไม่ได้ราคา เพราะคุณภาพไม่ดี  นี่คือเสียงจากนางมนัสนันท์ ปาสาวัน ประธานแปลงใหญ่ข้าวทุกหมู่บ้าน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ที่แต่เดิมประสบปัญหากับการผลิตข้าวไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้ราคา แต่เมื่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเข้ามาร่วมวางแผน และพัฒนาการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว"ให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 

​ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา หนึ่งในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้การกำกับดูแลของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว มีภารกิจหลักในการผลิต"เมล็ดพันธุ์ดี" พร้อมทั้งช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย โดยมีเป้าหมายการผลิตมากกว่า 3,000–3,500 ตันต่อปี 

 

​นายสงวน กันตะบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กล่าวว่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรภายใต้โครงการต่าง ๆ ของกรมการข้าว อาทิ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ให้กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ กลุ่มละ 3,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุทางการเกษตร
 

พะเยา-เชียงราย ชูเป็นพื้นที่ผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"คุณภาพ

นางมนัสนันท์ ปาสาวัน ประธานแปลงใหญ่ข้าวทุกหมู่บ้าน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยานำมาจัดซื้อเครื่องจักรกลที่ลดภาระต้นทุนในการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว"ให้แก่เกษตรกรในกลุ่ม

พะเยา-เชียงราย ชูเป็นพื้นที่ผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"คุณภาพ

ซึ่งจากเดิมจำเป็นต้องทำการเช่า ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ต่อปี หลังจากที่ได้รับเครื่องจักรกลพร้อมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนด้านการเกษตรแล้ว ทำให้กลุ่มลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนแรงงาน ลดเวลาการผลิตให้สั้นลง เพิ่มศักยภาพการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" จากเดิมได้อย่างดีเยี่ยม

พะเยา-เชียงราย ชูเป็นพื้นที่ผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"คุณภาพ

​นอกจากการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพดีให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาแล้ว กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวทุกหมู่บ้าน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ยังได้นำข้าวเปลือกมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวชนิดต่าง ๆ อาทิ ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวพองอบกรอบ สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าเดิม 30 เท่า ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" และข้าวแปรรูปเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด