ข่าว

"เยียวยา 5,000" ประกันสังคม ออกมาตรการ "เยียวยาอาชีพอิสระ" อายุ 65 ปีขึ้นไป

"เยียวยา 5,000" ประกันสังคม ออกมาตรการ "เยียวยาอาชีพอิสระ" อายุ 65 ปีขึ้นไป
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกันสังคม "เยียวยาอาชีพอิสระ" กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป เตรียมออกเกณฑ์และมาตรการเยียวยาก่อนเปิดลงทะเบียนจ่ายเงินช่วยเหลือ

เกาะติดมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาตรการ "เยียวยาอาชีพอิสระ" นักดนตรี นักร้อง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด 10 โดยเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บา โดยประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยาให้กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ โดยผู้ประกันตนต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน 

 
ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ข้อมูลความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยีวยากลุ่มอาชีพอิสระ  ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ว่า ล่าสุดได้รับรายงานผลการโอนเงินจากสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ว่า ขณะนี้ได้โอนเงินให้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ไปแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 74,780 ราย  รวมเป็นเงิน 373,900,000 บาท หรือประมาณ  97.02 %

อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงาน และ สำนักงานประกันสังคม ได้มีการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ "เยียวยาอาชีพอิสระ" เกี่ยวกับสถานบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ โดยในที่ประชุมที่ประชุมได้หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
 

ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการ "เยียวยาอาชีพอิสระ" ที่เป็นผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบการอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมารตรา 33 มาตรา 39 ละมาตรา 40 ที่สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การรับรอง ซึ่งได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐที่ยังไม่เข้าถึงการช่วยเหลือเยียมยา บรรเทาความเดือดร้อนจากภาครัฐ จึงได้มีการประชุมหารือกันครั้งนี้เพื่อหาแนวทางการเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด