ข่าว

ชาวนาพะเยาดีใจ แหล่งผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" พันธุ์ดี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชาวนาพะเยาดีใจ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาช่วยดันเป็นแหล่งผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" พันธุ์ดี คุณภาพระดับประเทศ

ที่จังหวัดพะเยา นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างกว๊านพะเยาที่ใคร ๆ มาก็ต้องมาชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติและไม่ลืมที่จะถ่ายรูปเช็คอินตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างกว๊านพะเยา กาดไทลื้อ ภูลังกา และนอกจากนี้พะเยาก็ยังเป็นแหล่งผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพระดับประเทศอีกด้วย

 

นั่นก็คือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ที่ดูแล ส่งเสริม และผลักดันการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว" ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวจังหวัดพะเยา ด้วยการรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

กุสุมา กิตติสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาได้มีการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดพะเยาให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตข้าว ด้วยการรวมกลุ่มกันและมีการบริหารจัดการการผลิต ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การเลือกพันธุ์ข้าวที่จะปลูกให้ตรงตามความต้องการของตลาด ประสานงานกับภาคีเครือข่ายของภาครัฐและภาคเอกชน

 

อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ และมีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี

ชาวนาพะเยาดีใจ แหล่งผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" พันธุ์ดี

นายสมจิต คำสม ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวทุกหมู่บ้าน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาได้อยู่เคียงคู่กับกลุ่มเกษตรกรของเรามานาน และส่งเสริมเกษตรกรทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้เพื่อการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"

ชาวนาพะเยาดีใจ แหล่งผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" พันธุ์ดี

ทั้งนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยายังได้สนับสนุนเกษตรกรในด้านของเครื่องจักรกลเช่น รถดำนาแบบนั่งขับ ขนาด 6 แถว ผ่านโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว"ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เดิมทีกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวทุกหมู่บ้าน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ของเราประสบปัญหาด้านเครื่องจักรกลในการผลิตข้าวที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 

แต่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาโดยกรมการข้าว ได้เข้ามาสำรวจความต้องการและช่วยเหลือโดยการสนับสนุนเครื่องจักรกลผ่านโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ล้านบาทต่อกลุ่ม

 

จึงนำมาจัดสรรซื้ออุปกรณ์การเกษตร ได้แก่ รถเกี่ยวข้าว รถแทรกเตอร์ รถเทรลเลอร์ลากจูงและโดรนเพื่อการเกษตร พวกเราเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ฯ ดีใจและขอบพระคุณมากๆในการเป็นมิตรที่ดี และให้การสนับสนุนชาวนาจังหวัดพะเยามาอย่างต่อเนื่อง นายสมจิต คำสม ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวทุกหมู่บ้าน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กล่าวปิดท้าย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด